Ønsker at Statsforvalteren i Troms og Finnmark deles opp

Statsforvalteren i Troms og Finnmark må følge fylkesgrensene og dermed deles som følge av at fylkeskommunen deles.

En kvinne ser i kamera. Bildet er tatt ute. I bakgrunnen kan man se et monument og et teglstengsbygg. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap). Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Dette er innstillingen fylkesrådet leverer til fylkestingets ekstraordinære samling 14. februar. En av årsakene til at det avvikles et ekstraordinært digitalt fylkesting er nettopp for å nå høringsfristen for regjeringens høring om statsforvalterens geografiske struktur.

20/23 - Svar på høring. "Færre og bedre" Evaluering av statsforvalterens geografiske inndeling

Høringsfristen er 17. februar.

– Troms og Finnmark fylkeskommune deles 1. januar 2024, og fylkesrådet mener det er overveldende antall gode argumenter for at statsforvalterembetet også da må deles og følge de nye fylkesgrensene, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

Rapporten har noen mangler 

– Viktige områder som suverenitetshevdelse, samfunnssikkerhet og beredskap er utelatt i evalueringen. I høringsinnspillet fra fylkeskommunen legger vi stor vekt på denne tematikken når konklusjonen er at Troms og Finnmark i framtiden må ha hver sin statsforvalter, sier fylkesrådslederen.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Torbergsen sier at i vurderingene av framtidig geografisk struktur for statsforvalteren i Troms og Finnmark er flere aspekter vektlagt.

– Grunnleggende nasjonale sikkerhetsinteresser må settes foran enkeltstående vurderinger rundt rekruttering av kompetanse, etablering av større fagmiljøer og andre forhold som evalueringsrapporten tar for seg, forklarer fylkesrådslederen.

Regional planmyndighet og samfunnsutvikler

Fylkesrådet mener at de nye fylkene etter deling, både i rollen som regional planmyndighet og samfunnsutviklere er avhengig av et godt, nært og strategisk samarbeid med statsforvalteren.

– Med en statsforvalter for hvert fylke blir antall arenaer kommuner deltar på færre. Dette vil styrke både dialogen med kommunene, harmonisering av praksis og samordning og det vil være lettere å ha et godt og koordinert strategisk samarbeid om samfunnsutvikling i regionen, sier hun.

Avstander og sårbarhet

Fylkesrådet mener at man i et delt fylke med felles statsforvalter vil Troms ha flest kommuner og to tredjedeler av befolkninga.

– Det er grunn til å anta at ressursbruken må tilpasses dette når fylket blir delt og at det ikke vil være legitimitet for å prioritere sårbare kommuner i Finnmark på bekostning av kommuner i Troms, avslutter Torbergsen.

Til toppen