Oppstart på oppgradering av Tromsøtunnelene etter ferien

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har i dag vedtatt tildeling av kontrakten for rehabilitering av Tromsøtunnelene.

Fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen, står på en bru foran en innkjørsel til en tunnel. - Klikk for stort bildeFylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap), står foran innslaget til tunnelen.

Entreprenøren som har fått tildelt oppdraget er Bertelsen & Garpestad AS. Forventet oppstartsdato er etter sommerferien 2023, og i første fase stenges Breivika-, Hansjordnes- og Mellomtunnelen.

  Tunnelsystemet utgjør hovedferdselsåren på Tromsøya. Fylkeskommunen investerer nå omtrent 1 milliard i veinettet i Tromsø for å oppgradere tunnelene etter tunnelsikkerhetsforskriften. Oppgraderingen vil bidra til et tryggere tunnelsystem for framtida, sier fylkesråd for samferdsel Agnete Masternes Hanssen (Ap).

Oppgraderes i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften

Tromsøtunnelene tilfredsstiller ikke i dag nasjonale sikkerhetskrav, og skal oppgraderes i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften. Forskriften gjelder tunneler med en lengde på over 500 meter og gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ADT) på 300 kjøretøy eller mer.

Tiltakene som inngår i oppgraderingen er blant annet etablering av et nytt sikkerhets- og overvåkingssystem med direkte oppkobling til Vegtrafikksentralen (VTS), installasjon av ny belysning og sikkerhetsutrustning og utskifting av samtlige kabler og elektroteknisk utstyr. Fem nye tekniske bygg skal etableres, mens tre eksisterende bygg utvides.

Mellomtunnelen skal utvides fra to til fire kjørefelt. Det vil også bli lagt ny asfalt gjennom tunnelene.

Til toppen