Øst-Finnmark må bli en del av den nasjonale hydrogensatsinga

Karin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø ønsker sammen med leder i Øst-Finnmark regionråd, Wenche Pedersen og Berlevågs ordfører Rolf Laupstad ei nasjonal hydrogensatsing. Foto: Lars Åke Andersen. – Vi forventer at regjeringa stiller opp og forplikter seg til å være med på hydrogensatsinga som nå skjer i Øst-Finnmark.

– Denne regionen har nå en helt unik mulighet for grønn næringsutvikling og burde passe godt som en del av en nasjonal satsing. Det sier fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen i Troms og Finnmark fylkeskommune, regionrådsleder Wenche Pedersen og ordfører Rolf Laupstad i Berlevåg som nå jobber intensivt for å få staten med på en regional hydrogenstrategi.

Vil ha bedre ordninger

Regjeringa la forleden fram landets første hydrogenstrategi, men satsinga mangler økonomiske insentiver for å gjøre bærekraftige og grønne investeringer.

– Heller ikke i krisepakkene ser vi spor etter økonomiske ressurser for de som ønsker å satse på hydrogen. Dagens tilskuddordninger er fragmenterte og griper ikke fatt i de grunnleggende barrierene for å skape et marked og en verdikjede for hydrogen som er pris og etterspørsel, sier Karin Eriksen.

Store ressurser

Regionrådsleder Wenche Pedersen sier at Øst-Finnmark nå er klar for en fullskala demonstrasjon av en hel verdikjede for hydrogen.

– Vi har store mengder innestengt kraft og store landområder for vindkraftproduksjon. Vi har etablert et tett samarbeid mellom offentlige og private aktører som i fellesskap ønsker å satse på hydrogen. Og vi har også nasjonale og internasjonale forskere med på laget. Gjennom «satsinga Hydrogensone Arktis» kan vi nå ta grep som setter regionen i førersetet. Dette er ei framtidsretta satsing som vil involvere næringsaktører og kommuner.

Trenger statlig drahjelp

Berlevåg kommune har i samarbeid med SINTEF jobbet med hydrogen de siste 10 årene.

– Vi ser nå at utviklinga går raskere enn vi hadde turt å håpe på, sier ordfører i Berlevåg kommune Rolf Laupstad.

– Men vi trenger statlig drahjelp for å kunne gå de neste skrittene mot en permanent produksjon av hydrogen, og for å skape de lokale ringvirkningene det nye industrieventyret kan bli. Vi vil ha staten med på laget og gjør Øst-Finnmark til en nasjonal testarena for markedsutvikling og demonstrasjon av hydrogen verdikjede.

Til toppen