Rekordstor tildeling av spillemidler

I år ble det tildelt 106,4 millioner kroner av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Årets tildeling er rekordstor og overgår fjorårets tildeling.

Flere mennesker m/ sykkel går av en passasjerferge på en liten øy. Det er sommer og sola skinner. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: sommerturister på sykkel går av en passasjerferge i Akkarfjord, et lite fiskevær på nordøstenden av Sørøya i Hammerfest. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– Midlene bidrar til aktivitet og god samfunnsbygging, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

Fylkesrådslederen sier at selv om året tildeling er rekordstor, så viser tallene at det er et stort behov for spillemidler til nye anlegg.

– Anleggene som bygges og rehabiliteres nå kommer til å være svært viktige for nærmiljøene i vårt vidstrakte fylke, sier Torbergsen. Idrettslivet bæres stort sett av frivillighet. Vi må sørge for at våre barn og unge får gode muligheter til å drive med idrett og friluftsliv. Da må vi løfte idretten, styrke det profesjonelle, bygge opp om frivilligheten, styrke rekrutteringen og gjøre idrett og kultur tilgjengelig for alle. Det å bygge idrettsanlegg er en viktig del av det, forklarer Torbergsen.

Totalt kom det inn 239 søknader hvorav 211 ble godkjent i henhold til regelverket. Etter tildelinga, som blant annet følger kommunale prioriteringer, fikk 103 søknader innvilget hele eller deler av søknadsbeløpet. Det betyr at spillemidlene dekker 36,3 % av det totale, godkjente søknadsbeløpet.

Viktig friluftsliv

I årets tildelingsrunde går hele 11,5 % av totalsummen på 106 407 000 kroner til friluftslivsanlegg i fylket.

– Det er veldig gledelig å se at det satses på friluftslivet i fylket og spillemidlene er et viktig bidrag i arbeidet for at flere kan være i fysisk aktivitet som er tilrettelagt, sier fylkesrådslederen.

Fylkesrådslederen vil på det sterkeste oppfordre de lag og foreninger som ikke fikk innvilget sin søknad i år, til å søke igjen neste år.

Se hvem som fikk spillemidler i de ulike regionene

Til toppen