Søk om midler til rekruttering, kompetanseheving og tilretteleggingstiltak i landbruket

– Det arktiske landbruket spiller en viktig rolle for matproduksjon, verdiskaping, bosetning og beredskap i Troms og Finnmark. Det arktiske landbruket må styrkes og videreutvikles.

Et lam står på ryggen til en søye, rundt dem ser man flere lam. Bildet er tatt innendørs i et fjøs. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: lam og søye i Skallelv, Vadsø. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Dette mener fylkesråd for plan, næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp).

Nå lyses det ut til sammen 3,83 mill. til rekruttering, kompetanseheving og tilretteleggingstiltak i landbruket i Troms og Finnmark.

På bildet ser vi en smilende dame foran et teglsteinsbygg. I forgrunnen ser vi deler av en grønn busk. Det er vinter, og lyst ut som følge av snøen. - Klikk for stort bildeFylkesråd for plan, næring og miljø i Troms og Finnmark, Karin Eriksen (Sp), utenfor fylkeshuset i Vadsø. Sunniva Tønsberg Gaski

– Fjorårets utlysning viste at det finnes mange spennende prosjekter både innen lokalmatproduksjon og innen det tradisjonelle landbruket.

Fylkesråd Eriksens ønske er at lag, foreninger, kommuner og andre aktører benytter seg av muligheten til å søke om midler til kompetanseheving, rekruttering og tilrettelegging landbruket.

Næringsavdelingene i Troms og Finnmark lyser nå ut to typer tilskuddsmidler som skal bidra til å styrke rekruttering og verdiskaping i landbruket i fylket. Tilskuddsmidlene er på forhånd delt mellom Troms og Finnmark.

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK-midler)

Midlene skal bidra til rekruttering, kompetanseheving og utdanning av næringsutøvere som ivaretar og styrker verdiskapingen i landbruket i Troms og Finnmark.

Søkbar ramme for 2023 er totalt 530.000 kr, fordelt med 163.300 kr. i Finnmark og 366.700 kr. i Troms. I tillegg kommer tilbakeførte midler fra tidligere år.

Regionale tilretteleggingsmidler (RT-midler)

Midlene skal bidra til å støtte opp om landbruksbasert næringsutvikling regionalt gjennom å bidra til utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket og understøtte utvikling av andre landbruksbaserte næringer. Ordningen skal bidra til utviklings- og mobiliseringstiltak.

Søkbar ramme for 2023 er totalt kr 3,3 mill. kr. fordelt med 1,947 mill. kr for Troms og 1,353 mill. kr for Finnmark. I tillegg kommer tilbakeførte midler fra tidligere år.

Hvem kan søke?

  • Lag og organisasjoner
  • Kommuner
  • Forsknings- og utviklingsinstitusjoner
  • Kursarrangører
  • Regionale tilretteleggingsmidler (RT-midlene) kan også gis til foretak, dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling, under forutsetning av at målet ikke er økt fortjeneste hos enkeltforetak.

Midlene lyses ut med søknadsfrist tirsdag 24. mars 2023. Søknad sendes elektronisk på www.regionalforvaltning.no.

Til toppen