Søker forsøksordning også for studiespesialisering

Fra før er det bestemt at Troms og Finnmark fylkeskommune vil søke departementet om å gjøre LOSA yrkesfag til en forsøksordning i Finnmark.

Det er nå avgjort at også LOSA studiespesialisering vil inngå i søknaden.

Fylkesråd for utdanning Bjarne Rohde (SV), har følgende å si om avgjørelsen.

- Etter gode samtaler med blant annet ordførere i Finnmark har jeg kommet til at dette er den beste løsningen. Jeg vil understreke at det nå er opp til departementet og at elever og foresatte må ta høyde for at svaret kan bli nei fra sentralt hold. Vi er allerede i gang med arbeidet med søknaden som vil bli sendt departementet snarlig.

Til toppen