Stenger videregående skoler for elever

Bilde av Alta videregående skole - Klikk for stort bildeAlle videregående skoler i fylket holder stengt for elevundervisning fra fredag 13. mars.Troms og Finnmark fylkeskommune har bestemt at alle videregående skoler i fylket stenges for elevundervisning fra og med fredag 13. mars.

– Fylkeskommunen innfører nå nye smittebegrensende tiltak for å bidra til at smittespredningen i Troms og Finnmark blir så lav som mulig. I denne omgangen er det blant annet besluttet å stanse all stedlig undervisning i de videregående skoler i fylket fra og med fredag 13. mars og inntil videre, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Elevene skal få alternativ undervisning som digital og nettbasert opplæring, som gjør at de ikke skal møte på skolen. De ansatte som ikke har avtalt å arbeide hjemmefra, møter på skolene som normalt.

Det presiseres at undervisning skal fortsette, men på en digital plattform. Elevene skal delta i opplæring hjemmefra, og skal ikke samles i grupper uten at det er avtalt med skolen.

Tiltaket bidrar til å redusere smittespredning i transport og ved at elevene utgjør store samlinger av mennesker i samme lokaler.

Fylkeskommunens krisestab informerer videre om følgende tiltak som iverksettes:

Tannhelse: Dette er definert som samfunnskritisk virksomhet, men det tilpasses situasjonen. Pasienter er kontaktet per SMS for vurdering av risiko. Studentklinikken i Tromsø stenger kl. 12.00 i dag. Nye tiltak vurderes i forhold til risikoutsatte pasientgrupper og ansatte.

Kollektivtrafikk: Kollektivtrafikk er samfunnskritisk infrastruktur, og vil fortsette som normalt. Imidlertid henstilles det til at alle arbeidsgivere og innbyggere tar oppfordringen til å tilpasse seg situasjonen vi er oppe i. Det oppfordres til at arbeidsgivere benytter seg av arbeidsordninger som fleksitid og hjemmebasert arbeid, og benytter seg av kollektivtrafikk utenom rushtid for slik å bidra til å redusere større ansamlinger av mennesker på kollektiv transport.

Kultur: Alle kulturarrangementer og turneer i regi av fylkeskommunen avlyses. Dette gjelder som eksempel landsdelsmusikerordningen, kulturell skolesekk og kulturell spaserstokk.

Sentraladministrasjon: Fylkeskommunens egne ansatte har fått reiseforbud for tjenestereiser, det innføres hjemmearbeid for de som det er praktisk mulig for og alle større møtevirksomhet avlyses eller flyttes over til digitale arenaer.

– Vi følger situasjonen nøye, og foretar løpende vurdering av eventuelle nye tiltak. Disse kan iverksettes raskt, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Kontaktinformasjon:

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo tlf. 977 62 641

Divisjonsdirektør for næring og kompetanse Børre Krudtå tlf. 415 00 144

Divisjonsdirektør for samferdsel Bjørn Kavli tlf. 992 93 028

Til toppen