Store tap for fylkeskommunen


Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap). Foto: Trond Magne Henriksen.Korona-pandemien har gitt store tap for Troms og Finnmark fylkeskommune. – Det er mye som ikke er kompensert fra regjeringa, og det er utfordrende, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) etter orienteringa om covid-19 for fylkestinget.

Mo gav fylkestinget ei orientering (PDF, 366 kB) om hva fylkeskommunen har gjort av tiltak etter at mye ble nedstengt fra 12. mars på grunn av Korona-viruset. Han var ikke fornøyd med kompensasjonen regjeringa har innført.

Kritikk

For samferdsel ser den ut for å treffe hittil, men det gjenstår å se for resten av året.

- Kompensasjonsordninga for lønns- og prisveksten treffer fylkeskommunene dårlig, sa Mo.

- Men jeg må kritisere den dårlige kompensasjonsordninga for tannhelse. Her tapte fylkeskommunen bare i april måned ti millioner kroner. Troms og Finnmark har en stor andel offentlig tannhelsetjeneste med mange voksne betalende pasienter. Vi har også dessuten et etterslep på pasientgrupper med lovpålagte gratistilbud.

Store tap på samferdsel

Når Mo gikk gjennom den økonomiske situasjonen som følge av pålagte tiltak, var han bekymret:

- Vi har tapt 40 millioner kroner på kollektivtrafikken i mars og april. For perioden mai til desember er tapsanslaget i Troms på 116-135 millioner kroner, for Finnmarks del mellom 9 og 12.

Det er innført billettkontroll for å hjelpe på inntektssida.

- Men vi må få opphevet begrensninger i antall reisende, sa han.

Kultur

På kultursida sa fylkesrådslederen at konsekvensene er store for mange grupper; både utøvere og institusjoner. Her har fylkesrådet opprettholdt tilskudd og støtte til tross for lav aktivitet innenfor kulturtilbudene fra de ulike aktørene.

Informasjon

Mo orienterte også fylkestinget om hvordan fylkeskommunen har jobbet med intern og ekstern kommunikasjon om korona-situasjonen og om de tiltak som ble satt i verk siden mars.

Til toppen