Støtte til bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling

Karin Eriksen, fylkesråd for næring og miljø. - Klikk for stort bildeKarin Eriksen (Sp), fylkesråd for næring og miljø. Foto: Lars Åke Andersen.Fylkeskommunen har bevilget tilskudd til en rekke utviklingsprosjekter rettet mot utvikling og styrking av næringslivet i fylket.

Støtten er i stor grad gitt til aktører som samarbeider om etablering av ny virksomhet, styrke kompetansen og bidra til vekst og verdiskaping i næringslivet.

- Vi ønsker primært å bidra til prosjekter som ser på og foreslår løsninger på viktige utfordringer i vår region. Vi har spesielle utfordringer knyttet til tilgang på riktig kompetanse, til lange avstander og til å tiltrekke privat og offentlig kapital til investeringer i næringslivet sier fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp).

Holt læringstun har fått kr 400 000 i til utviklingen av Holt økopark, som har som mål å bli et pedagogisk kompetansesenter for urbant landbruk i Norge. Urbant landbruk er et nytt fagfelt som skaper verdier innen grønn og sosial næringsutvikling.

Kr 400 000 er bevilget til prosjektet «Etablering av Presåkornfond». Norinnova AS skal etablere et investeringsfond som skal gi nordnorske oppstartsbedrifter med vekstpotensial, tilgang til den risikokapital som er nødvendig for vekst og skalering.

Tromsø Havn KF har fått kr 400 000 i støtte til for å gjennomføre et forprosjekt med formål om å utvikle Grøtsund havne- og industriområde til et fremtidig senter for maritim service og store maritime operasjoner. Gjennom forprosjektet skal potensielle investorer identifiseres og det skal tilrettelegges for det videre arbeidet med utvikling av havna og næringsområdet.

Sjømatfestivalen AS har mottatt kr 400 000 i støtte til å, i samarbeid med sentrale aktører i fylkets sjømatnæring, planlegge, markedsføre og arrangere Sjømatfest 2021 i Tromsø. Målet er at dette skal bli et årlig arrangement, og at det skal søke deltakelse også fra sjømatprodusenter og tilvirkere fra Nordland fylke i tillegg til Troms og Finnmark. Den overordnede visjonen for prosjektet er å skape sjømatglede og å bygge stolthet og kunnskap om den viktige rollen sjømatnæringa har i regionen.

Finansiering av disse utviklingsprosjektene er del av fylkeskommunens tiltak rettet mot utfordringer i og etter koronasituasjonen og innebærer en satsing både på nyetableringer, digitale muligheter, bærekraft og styrking av kompetansen i regionen.

Til toppen