Støtter lokale frisklivstiltak i flere kommuner

Totalt 11 kommuner er innvilget støtte til å utvikle sine frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i 2023.

En gruppe mennesker står på toppen av et fjell og vinker. Foto. - Klikk for stort bildeBlant tilskuddsmottakerne finner vi Frisklivssentralen i Harstad som her har arrangert tur til toppen av Keipen. Frisklivssentralen i Harstad.

Disse midlene er et viktig bidra for å støtte opp om kommunene sitt arbeid med folkehelse.

Kautokeino kommune er en nykommer på tilskuddslisten og mottar 427 813,- til å etablere en frisklivssentral. Til sammen mottar de 11 kommunene 1 562 500,- i tilskudd.

Marlene Braathen - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Bråthen (Sp). Lars Åke Andersen

Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Bråthen (Sp) roser initiativet fra Kautokeino kommune.

– Kautokeino kommune ønsker med den nye frisklivssentralen å organisere lavterskeltilbud for barn og unge, tiltak for å forhindre fall og ensomhet hos eldre, samt tilby kurs og tilbud til hele befolkningen. Dette er viktig folkehelsearbeid som fylkeskommunen vil støtte opp under.

Nye utviklingssentraler

I tillegg har Friskilivssentralene i Harstad og Tana fått status som utviklingssentraler. Det vil si at de er godt forankret i kommunale planer, har et solid basistilbud, erfaring med utviklingsarbeid og samarbeid med fagmiljøer.

De skal bidra til erfaringsutveksling, nettverks- og kompetansebygging, kvalitet og videreutvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud regionalt og nasjonalt.

Slik fordeler tilskuddet seg

Finnmark

 • Nesseby kommune 90 000,-
 • Tana kommune 127 812,-
 • Nordkapp kommune 127 812,-
 • Kautokeino kommune 427 813,-

Troms

 • Tromsø kommune 200 000,-
 • Senja kommune 85 000,-
 • Bardu kommune 64 063,-
 • Kvæfjord kommune 75 000,-
 • Skjervøy kommune 90 000,-
 • Harstad kommune 200 000,-
 • Salangen kommune 75 000,-
Til toppen