Støtter næringsretta og høyere utdanning i Nord-Troms

Fylkesråd Karin Eriksen - Klikk for stort bildeFylkesråd for miljø og næring, Karin Eriksen (Sp). Troms og Finnmark fylkeskommune har bevilget kr. 500 000 til Nord-Troms Studiesenter for å sikre videreutvikling av et bredt og desentralisert høyere utdanningstilbud i Nord-Troms.

Nord-Troms Regionråd har søkt Troms og Finnmark fylkeskommune om støtte til Nord-Troms Studiesenters satsing på å tilby høyere utdanning og næringsretta kurs tilpasset behovene i regionens arbeids- og næringsliv.

Målgruppen er næringslivsaktører i Nord-Tromskommunene som har behov for og etterspør kompetanse og kompetanseutvikling for sine ansatte, men også enkeltpersoner som ser behovet for mer utdanning.

– Nord-Troms Studiesenter er en svært god og fleksibel tilrettelegger av kurs og studier som er relevante for og etterspørres av næringslivet i regionen. Slik bidrar de til å opprettholde, videreutvikle og å beholde kompetent arbeidskraft i Nord-Troms, noe som er sentralt for at også distriktene skal ha like muligheter til å bygge kompetanse som samfunnet og næringslivet trenger, sier fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp).

Midlene skal benyttes til å gjøre kartlegginger av kompetanse og behov for forsknings- og utviklingskompetanse i regionens næringsliv – blant annet innen (sjø)matproduksjon og reiseliv.

Studiesenteret skal også styrke dialogen med UiT -Norges arktiske universitet og andre utdanningsinstitusjoner med mål om å kunne levere et bredere utdanningstilbud av god kvalitet.   

Til toppen