Tildeler 18,5 millioner til museer

Fylkesråd Ann Toril Eriksen Balto. Foto: Lars Åke Andersen.Fylkesrådet har i møte 3. mars fordelt det årlige driftstilskuddet til museene i Troms og Finnmark.

Fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp) er glad for å kunne støtte museene i den nye regionen.

Museene i Troms og Finnmark gjør en stor og viktig jobb for å ta vare på og formidle vår felles kulturarv. Midlene til å gjøre dette får de i et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen og kommunene. Det er derfor gledelig å kunne innvilge vår del av driftstilskuddet i henhold til budsjett, uttaler fylkesråd Balto (Sp).

For 2020 tildeler Troms og Finnmark fylkeskommune til sammen 18 519 700,- i driftstilskudd til 13 museer.

Driftstilskudd

Museum

1 899 200,-

Museene for kystkultur og gjenreisning

1 439 200,-

Varanger museum

1 424 500,-

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta museum

498 400,-

RiddoDuottarMuseat

498 400,-

Tana og Varanger Museumssiida 

1 910 000,-

Nord-Troms museum

2 360 000,-

Midt-Troms museum

4 675 000,-

Sør-Troms museum

1 270 000,-

Perspektivet museum

1 050 000,-

Polarmuseet

510 000,-

Halti kvenkultursenter

390 000,-

Halti nasjonalparksenter

595 000,-

Båtmuseet


Se saksdokumenter her (Sak 41/20)

Til toppen