To millioner til kulturtilbud for eldre

Fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp). Foto: Lars Åke Andersen.Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fordelt kr 2 029 000 til Den kulturelle spaserstokken. Ordningen skal sikre at eldre får ta en del i kunst- og kulturlivet.

– Tilbudene i Den kulturelle spaserstokken fungerer veldig godt både ved boinstitusjoner og møteplasser der eldre, hjemmeboende treffes, forteller fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Hun er glad for å kunne støtte kommunene i Troms og Finnmark med å opprettholde et offentlig og profesjonelt kunst- og kulturliv for den eldre delen av befolkningen i fylket og skryter av arbeidet som blir gjort.

– Både enkeltkunstnere, kulturinstitusjoner og museer har innrettet noen av son aktivitet mot Spaserstokk-ordning. Det har også fylkeskommunens Landsmusikerordning gjort. Sammen med kommunen, omsorgsapparatet og frivillige aktører skaper de svært gode rammer for aktivitetene rettet mot våre eldre.

Variert, men godt tilbud

Det er naturlig nok de største bykommunene som best dekker hele bredden av kunstuttrykkene og mangfoldet innenfor sine programmer.

– Vi vet at tilfanget av profesjonell kunst og kultur er langt lavere når man kommer til de mellomstore og mindre kommunene. Det er derfor positivt når spaserstokkaktiviteter sees opp mot lokalt bibliotek og kino, samt regionmuseene tilbud, uttaler fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).   

Hun trekker blant annet fra Vadsø og Dyrøy som kommuner som har markert seg særlig i årets søknadsrunde.

– Spaserstokken i Vadsø legger opp til et variert program, tydelig kulturell profil og ambisjoner om videre utvikling av det lokale DKSS-tilbudet til sine rundt 1 000 innbyggere over 67 år. Dyrøy kommune med sine rundt 300 seniorer utmerker seg særlig med hensyn til kontinuitet, mangfold og gjennomgående høy kvalitet på innholdet, forklarer fylkesråd Balto (Sp) avslutningsvis.

Søknadsbeløpet fra kommunene i Troms og Finnmark var på til sammen 3 776 000 kroner, hvorav 15 av 18 kommuner har mottatt tilskudd.

Se fordelingen av tilskudd til den Kulturelle spaserstokken her (PDF, 765 kB)

Til toppen