Tromsøtunnelene skal oppgraderes til tross for kostnadsøkning

Fylkesrådet i Troms og Finnmark ønsker at Tromsøtunnelene langs fv. 862 skal oppgraderes til tross for økte kostnader.

En dame står foran et tunnelinnslag. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) er glad for at et samlet fylkesråd er enig om at Tromstunnelene må oppgraderes til tross for kostnadsøkningen. TFFK

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har i innstilt til fylkestinget å øke rammen til prosjektet Tromsøtunnelene fra 745 millioner til 1045 millioner kroner. Saken skal behandles endelig på et ekstraordinært fylkesting tirsdag 14. februar.

– Tunnelsystemet på Tromsøya er hovedpulsåren i Nord-Norges største by, og vi er avhengige av at det fungerer godt, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap). Vi er glade for at et samlet fylkesråd er enig i at denne oppgraderingen må prioriteres til tross for kostnadsøkningen.

Oppgraderes i henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften

Tromsøtunellene tilfredsstiller ikke i dag nasjonale sikkerhetskrav. Det er derfor laget en tiltakspakke for å oppgradere tunnelene. Etter oppgraderingen vil tunnelsystemet fremstå i ny drakt med toppmoderne utstyr.

Oppgradering av Tromsøtunnelene settes i gang 6. mars 2023, og i første fase stenges Breivika-, Hansjordnes- og Mellomtunnelen.

Kraftig prisøkning på de fleste områder i samfunnet

De økte kostnadene på oppgraderingsprosjektet skyldes globale prisutviklingsforhold som ikke forventes å være forbigående. Kostnadsøkningen er i hovedsak knyttet til elektro og særlig elektrokomponenter. I tillegg har det vært en stor prisøkning på innsatsfaktorer som sprengstoff, stål, betong og oljerelaterte produkter.

– Vi opplever nå en kraftig prisøkning, ikke bare innenfor bygg og anlegg, men på de fleste områder i samfunnet, fortsetter fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap). Fylkesrådet er bekymret for kostnadsøkningene i samfunnet, herunder konsekvenser for investeringstakten i vår region.

Til toppen