Aktuelt Folkehelse, idrett og friluftsliv

Blant de beste i landet på å veilede kommunene i sitt folkehelsearbeid

Fylkeskommunen har en samfunnsutvikler- og en understøtterolle til alle fylkets kommuner. Innen folkehelsearbeid viser det gode resultater.

Nå kan du søke midler til friluftslivtiltak og idrettsanlegg

En rekke tilskudd til friluftsliv og vilttiltak som fylkeskommunen forvalter, har søknadsfrist i januar eller februar.  

Delte ut idrettsstipend

Fem unge idrettstalent fra Troms og Finnmark ble i dag tildelt stipend fra fylkeskommunen. Hvert stipend er på 18 000,-.

Børge Jentoftsen fikk tilgjengelighetsprisen

Jentoftsen har i en årrekker jobbet aktivt med tilrettelegging, tilgjengelighet og universell utforming i området fra Kvæfjord til Tromsø. 

Friluftslivets uke 2022

3. – 11. september feires natur og friluftsliv gjennom en hel uke fullstappet med aktiviteter.

Skal styrke tilbudet innen psykisk helse

15 kommuner mottar til sammen 1,6 millioner kroner i tilskudd til å enten etablere, eller utvikle sine kommunale frisklivs, lærings- og mestringstilbud.

103,4 spillemiddel-millioner til aktivitetsanlegg

Fylkesrådet har nå fordelt en rekordstor sum til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet rundt omkring i Troms og Finnmark.

1,4 millioner til FNF og friluftsrådene

Fylkesrådet tildeler millionbeløp til drift av de fem friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Troms og Finnmark.

20 ville tiltak i Troms og Finnmark

Fylkesråd Ronald Wærnes (Sp) har fordelt 1,2 millioner kroner til høstbare viltressurser.

Vellykket start på Frivillighetens år

18. og 19. januar ble Frivillighetens år sparket i gang i Troms og Finnmark med markeringer i hele fylket.

Til toppen