Millioner til folkehelsearbeid

Fylkesrådet har fordelt 9,45 millioner til utvikling av folkehelsetiltak for barn og unge, samt frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

84,8 spillemiddelmillioner til aktivitetsanlegg

  I år er det en rekordstor sum fylkesrådet deler ut til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Troms og Finnmark.  

Nye Fiskeprell i Troms og Finnmark

Mandag 21.juni var Fiskesprell hos Medkila barnehage i Harstad. Under ledelse av kokk Henning Johansen fikk barna lage laksetaco, som ble tilberedt over bål og spist ved gapahuken i nærområdet.

«Unge personer med funksjonsnedsettelser i Nord, deltagelse i samfunnslivet» er i sin første del av prosjektet

Prosjektet starter nå med en spørreundersøkelse for å høste erfaringer fra unge personer med funksjonsnedsettelser. Innsamlingen skal pågå frem til 15. august og avsluttes med en erfaringskonferanse i november. Gjennom dette ønsker prosjektet å styrke overgangen fra utdanning til arbeidsliv for personer med funksjonsnedsettelse.

4,2 millioner til friluftsliv

Fylkesrådet har fordelt millionbeløp til friluftsaktivitet, tilrettelegging og ferdselsåreprosjekt.

500 000,- til «Læring i friluft»

Fylkesrådet har bevilget 500 000,- til satsningen «Læring i friluft». Ordningen legger opp til mer og bedre uteundervisning i skolene i Troms og Finnmark.  

1, 4 millioner i driftstilskudd til friluftsrådene og FNF

Fylkesrådet bevilger 1,4 millioner til drift av fylkets fem friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Troms og Finnmark.

Folkehelsearbeid i Troms: status og planer for 2021

Siden 2019 har fire pilotkommuner i Troms deltatt i et folkehelseprogram med fokus på psykisk helse, livskvalitet, samt barn og unge. Her kan du lese om satsningen i 2021.

Søker om spillemidler for over 350 millioner

Totalt 206 søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er kommet inn til TFFK fra kommuner, lag og foreninger i fylket. 

Unge idrettsutøvere fikk stipend

Troms og Finnmark fylkeskommune delte ut seks idrettsstipend for 2020. Hvert stipend er på 15 000 kroner.

Til toppen