Aktuelt Folkehelse, idrett og friluftsliv

Skal styrke tilbudet innen psykisk helse

15 kommuner mottar til sammen 1,6 millioner kroner i tilskudd til å enten etablere, eller utvikle sine kommunale frisklivs, lærings- og mestringstilbud.

103,4 spillemiddel-millioner til aktivitetsanlegg

Fylkesrådet har nå fordelt en rekordstor sum til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet rundt omkring i Troms og Finnmark.

1,4 millioner til FNF og friluftsrådene

Fylkesrådet tildeler millionbeløp til drift av de fem friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Troms og Finnmark.

20 ville tiltak i Troms og Finnmark

Fylkesråd Ronald Wærnes (Sp) har fordelt 1,2 millioner kroner til høstbare viltressurser.

Vellykket start på Frivillighetens år

18. og 19. januar ble Frivillighetens år sparket i gang i Troms og Finnmark med markeringer i hele fylket.

Nå kan du søke midler til friluftslivtiltak

En rekke tilskudd til friluftsliv- og vilttiltak som TFFK forvalter, har søknadsfrist i januar eller februar.

Fikk pris for «Ti på hjul»

Ishavskysten friluftsråd er tidenes første mottaker av Troms og Finnmark fylkeskommunes tilgjengelighetspris. De mottar prisen for satsningen «Ti på hjul».

Disse fikk fylkeskommunenes idrettsstipend

Troms og Finnmark fylkeskommune deler ut seks idrettsstipend i 2021. Hvert stipend er på kr 15 000,-.

Nå kan du søke om idrettsstipend

Troms og Finnmark fylkeskommune deler ut kr 90 000 til idretts- og skyttertalenter i fylket. Søknadsfrist er 15. november 2021.

Nordnorsk folkehelsesamarbeid

Onsdag underskrev de nordligste fylkeskommunene en samarbeidsavtale for å styrke det nordnorske programmet for folkehelsearbeid fram til 2027.

Til toppen