4,2 millioner til friluftsliv

Fylkesrådet har fordelt millionbeløp til friluftsaktivitet, tilrettelegging og ferdselsåreprosjekt.

500 000,- til «Læring i friluft»

Fylkesrådet har bevilget 500 000,- til satsningen «Læring i friluft». Ordningen legger opp til mer og bedre uteundervisning i skolene i Troms og Finnmark.  

1, 4 millioner i driftstilskudd til friluftsrådene og FNF

Fylkesrådet bevilger 1,4 millioner til drift av fylkets fem friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Troms og Finnmark.

Folkehelsearbeid i Troms: status og planer for 2021

Siden 2019 har fire pilotkommuner i Troms deltatt i et folkehelseprogram med fokus på psykisk helse, livskvalitet, samt barn og unge. Her kan du lese om satsningen i 2021.

Søker om spillemidler for over 350 millioner

Totalt 206 søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er kommet inn til TFFK fra kommuner, lag og foreninger i fylket. 

Unge idrettsutøvere fikk stipend

Troms og Finnmark fylkeskommune delte ut seks idrettsstipend for 2020. Hvert stipend er på 15 000 kroner.

Friluftslivssamling 11. november 2020

Hvordan ivareta hverdagsfriluftsliv gjennom pandemi og mørketid? Dette var tema når 90 deltakere i Troms og Finnmark møttes digitalt onsdag 11. november.

Setter fokus på psykisk helse

Fylkesrådet har fordelt over 9 millioner kroner til utvikling av kommunale tiltak innen psykisk helse, trivsel og rusforebyggende arbeid.

Vis do-vett i sommer

Mens naturperlene i nord fylles med forventningsfulle feriegjester, preges flere turområder av toalettpapir. – Vis hensyn i naturen, oppfordrer fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Disse idretts- og aktivitetsanleggene får spillemidler

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fordelt 78,3 millioner kroner til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Til toppen