Ordfører på Senja og fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto møttes ute ved havna.

Fylkesrådet har fordelt over 9 millioner kroner til utvikling av kommunale tiltak innen psykisk helse, trivsel og rusforebyggende arbeid.

En håndspade og pose i fjæra.

Mens naturperlene i nord fylles med forventningsfulle feriegjester, preges flere turområder av toalettpapir. – Vis hensyn i naturen, oppfordrer fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fordelt 78,3 millioner kroner til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Den første folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark ble gjennomført i 2019. Hovedrapporten ble lansert i fjor. Nå er også rapporten fra tilleggsundersøkelsen som har fokus på samisk, kvensk og norskfinsk befolkning klar.

 850 000 kroner til mer og bedre uteundervisning i skolene i Troms.

Fylkesrådet har tildelt nærmere 6,5 millioner kroner til idrettsformål.

Fylkesrådet har tildelt 1 975 000 kroner til friluftslivsaktiviteter i Troms og Finnmark. Gjennom tildelingene støttes lokale lavterskeltiltak i hele fylket.

Ca. 1,3 millioner kroner bevilges av fylkesrådet til drift av fylkets fem friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms.

Gapahuker, skilt og klopper er noen av tiltakene fylkesrådet støtter med 1,35 millioner.

Til toppen