Friluftslivssamling 11. november 2020

Hvordan ivareta hverdagsfriluftsliv gjennom pandemi og mørketid? Dette var tema når 90 deltakere i Troms og Finnmark møttes digitalt onsdag 11. november.

Setter fokus på psykisk helse

Fylkesrådet har fordelt over 9 millioner kroner til utvikling av kommunale tiltak innen psykisk helse, trivsel og rusforebyggende arbeid.

Vis do-vett i sommer

Mens naturperlene i nord fylles med forventningsfulle feriegjester, preges flere turområder av toalettpapir. – Vis hensyn i naturen, oppfordrer fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Disse idretts- og aktivitetsanleggene får spillemidler

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fordelt 78,3 millioner kroner til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Ny rapport: Samisk og kvensk/norskfinsk folkehelse

Den første folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark ble gjennomført i 2019. Hovedrapporten ble lansert i fjor. Nå er også rapporten fra tilleggsundersøkelsen som har fokus på samisk, kvensk og norskfinsk befolkning klar.

Løft for læring i friluft

  850 000 kroner til mer og bedre uteundervisning i skolene i Troms.

Mer penger til idretten i Troms og Finnmark

Fylkesrådet har tildelt nærmere 6,5 millioner kroner til idrettsformål.

Støtter lokale friluftsaktiviteter

Fylkesrådet har tildelt 1 975 000 kroner til friluftslivsaktiviteter i Troms og Finnmark. Gjennom tildelingene støttes lokale lavterskeltiltak i hele fylket.

Friluftsrådene og FNF tildeles driftstilskudd

Ca. 1,3 millioner kroner bevilges av fylkesrådet til drift av fylkets fem friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms.

Nærmiljøet tilrettelegges for friluftsliv

Gapahuker, skilt og klopper er noen av tiltakene fylkesrådet støtter med 1,35 millioner.

Til toppen