Nordnorsk folkehelsesamarbeid

Onsdag underskrev de nordligste fylkeskommunene en samarbeidsavtale for å styrke det nordnorske programmet for folkehelsearbeid fram til 2027.

«Unge personer med funksjonsnedsettelser i Nord, deltagelse i samfunnslivet» er i sin første del av prosjektet

Prosjektet gjennomfører spørreundersøkelse for å høste erfaringer fra unge personer med funksjonsnedsettelser, med ønske om å styrke overgangen fra utdanning til arbeidsliv.

En uke fullspekket med friluftsaktivitet!

  4. - 12. september feires friluftslivets gleder med over 75 arrangementer i hele Troms og Finnmark.

Meld deg på kurs om spillemidler

Har laget ditt planer om å bygge anlegg, eller ønsker å få mer informasjon om spillemiddelordningen? Benytt muligheten nå!

Millioner til folkehelsearbeid

Fylkesrådet har fordelt 9,45 millioner til utvikling av folkehelsetiltak for barn og unge, samt frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

84,8 spillemiddelmillioner til aktivitetsanlegg

  I år er det en rekordstor sum fylkesrådet deler ut til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Troms og Finnmark.  

Nye Fiskeprell i Troms og Finnmark

Mandag 21.juni var Fiskesprell hos Medkila barnehage i Harstad. Under ledelse av kokk Henning Johansen fikk barna lage laksetaco, som ble tilberedt over bål og spist ved gapahuken i nærområdet.

4,2 millioner til friluftsliv

Fylkesrådet har fordelt millionbeløp til friluftsaktivitet, tilrettelegging og ferdselsåreprosjekt.

500 000,- til «Læring i friluft»

Fylkesrådet har bevilget 500 000,- til satsningen «Læring i friluft». Ordningen legger opp til mer og bedre uteundervisning i skolene i Troms og Finnmark.  

1, 4 millioner i driftstilskudd til friluftsrådene og FNF

Fylkesrådet bevilger 1,4 millioner til drift av fylkets fem friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Troms og Finnmark.

Til toppen