Aktuelt Folkehelse, idrett og friluftsliv

Holder kurs i selvmordsforebygging

Selvmord er et stort samfunnsproblem. Fylkeskommunen tilbyr kurs til alle kommuner i Finnmark om «førstehjelp ved selvmordsfare».

Seks kommuner får et bedre ungdomstilbud

I høst settes folkehelseprosjektet «Fokus på møteplasser i Troms» i gang. Med en støtte på 2,7 millioner kroner fra Troms Holding skal ungdomstilbudet i seks kommuner styrkes.

Støtter lokale frisklivstiltak i flere kommuner

Totalt 11 kommuner er innvilget støtte til å utvikle sine frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i 2023.

Styrker folkehelsesatsinga i Finnmark

Fylkesrådet fordeler over tre millioner kroner til folkehelsesatsing i Finnmark.

Rekordstor tildeling av spillemidler

I år ble det tildelt 106,4 millioner kroner av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Årets tildeling er rekordstor og overgår fjorårets tildeling.

Støtte til lokale friluftsaktiviteter

Fylkesrådet har tildelt 1 900 000,- til friluftslivsaktiviteter i Troms og Finnmark. Gjennom tildelingene støttes lokale lavterskeltiltak i hele fylket.

Deler ut 6,6 millioner til idrettsformål

Fylkesrådet gir tilskudd til idretten for å sikre større mangfold og inkludering for alle.

Årets folkehelse - og oppvekstprofiler er publisert

Folkehelseinstituttet publiserte denne uken årets folkehelse- og oppvekstprofiler for fylker, kommuner og bydeler. 

Blant de beste i landet på å veilede kommunene i sitt folkehelsearbeid

Fylkeskommunen har en samfunnsutvikler- og en understøtterolle til alle fylkets kommuner. Innen folkehelsearbeid viser det gode resultater.

Nå kan du søke midler til friluftslivtiltak og idrettsanlegg

En rekke tilskudd til friluftsliv og vilttiltak som fylkeskommunen forvalter, har søknadsfrist i januar eller februar.  

Til toppen