1, 4 millioner i driftstilskudd til friluftsrådene og FNF

En skigåer på vei opp på fjellet. - Klikk for stort bildeFylkesrådet bevilger 1,4 millioner til drift av fylkets fem friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Troms og Finnmark.

Se fordelingen nederst i saken.

– Friluftsrådene og FNF er avgjørende samarbeidspartnere for friluftslivs- og folkehelsearbeidet i Troms og Finnmark. De er fremoverlente, har høy kompetanse og er viktige bindeledd mellom kommunene, frivillige organisasjoner og fylkeskommunen, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Friluftsråd er interkommunale samarbeidsråd for friluftsliv. I Troms og Finnmark er alle kommunene med i et friluftsråd, bortsett fra Hasvik og Vadsø.

Friluftsrådene arbeider med en rekke felles oppgaver som friluftsskoler i feriene, ordførerturer, lavterskelaktiviteter, turkassetrim, utstyrsbaser, tilrettelegging av friluftslivsområder, styrking av allemannsretten, integrering m.m. I tillegg har de egne satsinger ut fra kommunenes ønsker. Prosjektene «Læring i friluft» og «Friluftslivets ferdselsårer» har særlig fokus framover, i tett samarbeid med FNF og fylkeskommunen.

FNF Troms og FNF Finnmark er samarbeidsforum for frivillige natur- og friluftslivsorganisasjoner i fylket og representerer rundt 21 000 medlemmer. Turlag, NJFF, 4H og Naturvernforbundet er blant de tilsluttede organisasjonene. Forumet har en avgjørende rolle i å sikre medvirkning i areal- og planprosesser og i ivaretakelsen av natur- og friluftslivsområder. Kompetansebygging i organisasjonene og påvirknings- og holdningsarbeid er andre viktige satsinger.

– Hele tiltakskjeden i friluftslivet, fra sikring til aktivitet, løftes av friluftsrådene og FNF. De er dyktige og engasjerte aktører som legger grunnlag for et rikt friluftslivstilbud for hele befolkningen. Resultatet er økt bolyst, folkehelse og verdiskapning i vårt mangfoldige fylke. Gjennom det siste årets koronapandemi har friluftsliv vist seg viktigere enn noen gang, avslutter fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Fordeling av driftsmidler 2021

Finnmark friluftsråd

kr. 215 000,-

Nord-Troms friluftsråd

kr. 215 000,-

Ishavskysten friluftsråd

kr. 215 000,-

Midt-Troms friluftsråd

kr. 215 000,-

Midtre Hålogaland friluftsråd

kr. 215 000,-

Forum for natur og friluftsliv Troms

kr. 215 000,-

Forum for natur og friluftsliv Finnmark

kr. 145 000,-

Sum

kr. 1 435 000,-

Til toppen