1,4 millioner til FNF og friluftsrådene

En ung jente står på en stein på islagt vann, armene hennes er slått ut, hun er godt påkledd. Sola skinner. - Klikk for stort bildeHåkøyfjæra i Tromsø kommune. Eivind Høstmark Borge/Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkesrådet tildeler millionbeløp til drift av de fem friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Troms og Finnmark.

Se fordelingen nederst i saken.

– Friluftsrådene og FNF er avgjørende drivkrefter for friluftsliv, bolyst og folkehelse i Troms og Finnmark, sier fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp).

Friluftsrådene har et særlig fokus på lavterskel friluftsliv i nærmiljøet. De bidrar til tilrettelagte turmål, turkassetrim, friluftsskoler og utstyrsbaser. Mer og bedre utetid i skolen har fokus gjennom fellesprosjektet Læring i friluft, og ivaretakelse av stier og løyper sikres gjennom arbeidet med plan for friluftslivets ferdselsårer. I tillegg er friluftsrådene viktige bindeledd opp mot frivilligheten.

– Å bidra til gode møteplasser og sikre rammevilkårene for frivilligheten er ekstra viktig nå i Frivillighetens år. FNF'ene er strålende eksempler på hvordan allmennhetens interesser kan ivaretas gjennom bredt samarbeid, sier Wærnes.  

Fakta om Forum for natur og friluftsliv (FNF)

En rekke av fylkets frivillige natur- og friluftslivsorganisasjoner er tilsluttet samarbeidsforumene FNF Troms og FNF Finnmark. De representerer rundt 21.000 medlemmer fra blant annet turlag, speidere, jeger- og fiskerforeninger m.fl. Forumet fremmer organisasjonenes arbeid, fungerer som kompetansebygger og bidrar til å sikre medvirkning i areal- og planprosesser. Sammen med friluftsrådene har de også en viktig rolle i arbeidet med bærekraftig besøksforvaltning.

– Både areal, anlegg, aktivitet og allemannsretten løftes av friluftsrådene og FNF. De er dyktige aktører som jobber med hele tiltakskjeden i friluftslivet og legger grunnlaget for rike friluftstilbud for befolkningen. De er avgjørende samarbeidspartnere for fylkeskommunen og bidrar til formidabel verdiskaping for både samfunnet og den enkelte, avslutter Wærnes.

Fordeling av driftsmidler til FNF og friluftsrådene

Fordeling av driftsmidler til FNF og friluftsrådene
Søker Sum
Finnmark friluftsråd 215.000 kroner
Nord-Troms friluftsråd 215.000 kroner
Ishavskysten friluftsråd 215.000 kroner
Midt-Troms friluftsråd 215.000 kroner
Midtre Hålogaland friluftsråd 215.000 kroner
Forum for natur og friluftsliv Troms 215.000 kroner
Forum for natur og friluftsliv Finnmark 145.000 kroner
Totalt 1,4 millioner kroner
Til toppen