103,4 spillemiddel-millioner til aktivitetsanlegg

Utsiktsbilde tatt fra innsiden av en hytte. I bakgrunnen ser man en fjord.  - Klikk for stort bildeFalkbergbukta dagsturhytte i Nordkapp kommune er et av aktivitetsanleggene i Troms og Finnmark som har blitt satt opp med hjelp av spillemidler. Foto: Hugo Tingvoll.Fylkesrådet har nå fordelt en rekordstor sum til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet rundt omkring i Troms og Finnmark.

Profilbilde av Ronald Wærnes - Klikk for stort bildeFylkesråd Ronald Wærnes (Sp) skulle gjerne hatt en større pott å dele ut til aktivitetsanlegg i fylket.Totalt kom det inn 199 søknader om spillemidler, hvorav 87 fikk innvilget hele eller deler av søknadsbeløpet.

Fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp) sier at dette viser at behovet for midler til nye anlegg er langt større enn det de tilgjengelige rammene kan innfri.

– På grunn av etterslepet av midler vil det fortsatt være slik at mange søkere må vente på spillemidler til senere års fordelinger, men jeg vil på det sterkeste oppfordre de lag og foreninger som ikke fikk innvilget sin søknad i år, til å søke igjen neste år. 

Roser lag og foreninger

Spillemidlene er et viktig bidrag i arbeidet for at flere kan være i fysisk aktivitet i anlegg og områder som er godt tilrettelagt, og i anledning tildelingen skryter fylkesråd Ronald Wærnes (Sp) av lag og foreninger i fylket. 

– Det er utrolig gledelig å se at så mange kommuner, lag og foreninger i hele vårt vidstrakte fylke viser stor vilje til å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Anleggene som nå skal bygges kommer til å gi positive løft i mange nærmiljø.    

Disse anleggene i Troms og Finnmark mottar spillemidler i 2022  

Se alle saksdokumenter her

Til toppen