20 ville tiltak i Troms og Finnmark

Bilde av en felt rype med fjell og fjord i bakgrunnen.  - Klikk for stort bildeGjennom årets tildeling blir blant annet kunnskapsgrunnlaget knyttet til rypeforvaltning styrket. Foto: Eivind Høstmark Borge/TFFK.Fylkesråd Ronald Wærnes (Sp) har fordelt 1,2 millioner kroner til høstbare viltressurser.

– Jakt og fangst står sterkt som tradisjonsbærer i Troms og Finnmark, og vi ønsker nye brukere og kunnskapsbasert viltforvaltning velkommen, sier fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (SP).

Kurs og stimuleringstiltak står langt framme i årets tildeling av midlene fra Landbruks- og matdepartementet. Viltpølsekurs, fellefangst, reveflåing og introjakt for ungdom er noe av det som står på menyen for fylkes- og lokallagene til Norges Jeger- og fiskerforbund.

– Frivilligheten har en avgjørende rolle for rekruttering og opplæring innenfor høstingstradisjonene, og organisasjonenes fokus på mangfold er stort, understreker Wærnes.

Elg og ryper

Blant temaene som vekker engasjement i fylket, stikker elgforvaltning seg frem. Utover tilskudd til kursaktivitet og skogrydding, tildeles fem kommuner midler til helikoptertelling av elg i 2022.

Kunnskapen skal supplere sett-elg-indeksen og data i Hjorteviltregisteret i arbeidet med kommunale målsetninger. Dette vil bidra i kommunenes interesseavveininger knyttet til beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker.

Også kunnskapsgrunnlaget knyttet til rypeforvaltning blir styrket gjennom årets tildeling. Både Finnmarkseiendommen og Tromsø Jeger- og fiskerforening får midler til rypetakseringsprosjekter. Sistnevnte skal blant annet avholde takseringskurs og bidra til å innlemme data fra Tromsø og Karlsøy kommuner inn i Norsk Institutt for Naturforskning sin nettløsning «hønsefuglportalen». Målet er bedret kvalitet og tilgjengelighet for offentligheten.

– Fylkeskommunen ønsker å bidra til en balansert viltforvaltning og videreføring av høstingstradisjoner med betydning for den enkelte, samfunnet og viltbestandene. Tilskuddsmottakerne gjør en fremragende innsats på dette feltet, avslutter fylkesråd Wærnes (Sp).

Disse vilttiltakene mottar støtte i 2022

Tildelinger: Vilttiltak 2022
Søker Tilskuddsnavn Tildeles
Tjeldsund kommune Forebygge viltpåkjørsler i Tjeldsund kommune 80 000,-
Målselv kommune Elgtelling med helikopter 170 000,-
Bardu kommune Vintertelling av elg, med helikopter 60 000,-
Ibestad kommune Telling av elg med helikopter 65 000,-
Statskog SF Bedre tilrettelegging for opplæringsjakt 65 000,-
Norges jeger og fiskeforbund Troms Elgjaktkurs for jenter 2022 35 000,-
Norges jeger og fiskeforbund Troms Introjakt Elgjaktkurs 30 000,-
Norges jeger og fiskeforbund Troms Elgjaktkurs Ukeskurs 35 000,-
Norges jeger og fiskeforbund Troms Viltpølsekurs- Bedre utnyttelse av vilt 35 000,-
Norges jeger og fiskeforbund Troms Jaktlederkurs 2022 14 000,-
Nordreisa jeger og fiskeforening Aktivitetsdager ungdoms, skyting og opplæring 43 000,-
Tromsø jeger og fiskeforening Bedre kvalitet på rypetaksering i Troms og Karlsøy 90 000,-
Gratangen jeger og fiskeforening Jaktfelt for ungdommer 4000,-
Finnmarkseiendommen Hønsefugltaksering 60 000,-
Vadsø kommune Helikopter telling elg 100 000,-
Tana kommune Elgtelling i Tana kommune 170 000,-
Norges jeger og fiskeforbund Finnmark Kurs i revejakt og fellefangst 36 000,-
Norges jeger og fiskeforbund Finnmark Kurs i flåing av rev og småpredatorer 35 000,-
Norges jeger og fiskeforbund Finnmark Introjakt - Elgjakt for jenter 33 000,-
Norges jeger og fiskeforbund Finnmark Introjakt - Elgjakt for ungdom 40 000,-
TOTALT 1 200 000,-
Til toppen