4,2 millioner til friluftsliv

To mennesker går tur i fjellet.  - Klikk for stort bilde Å tilrettelegge for friluftsliv er viktig både for trivsel, folkehelse og livskvalitet. Foto: Eivind Høstmark Borge/TFFK. Fylkesrådet har fordelt millionbeløp til friluftsaktivitet, tilrettelegging og ferdselsåreprosjekt.

Fylkesrådet har fordelt tilskudd til 60 små og store aktivitetstiltak i hele Troms og Finnmark. Målet er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Barn og unge er en særlig prioritert målgruppe, sammen med grupper som av ulike årsaker kan oppleve en høyere terskel for deltakelse.

– Friluftsrådene og frivilligheten skaper uvurderlige naturopplevelser lokalt og regionalt. Fra utendørs lavterskeltrim med Torsken Turgruppe, isfiskeskole i Gratangen til Perletur i hele Finnmark. Jeg er imponert over all innsatsen ildsjeler legger ned for andre og for fellesskapet. Årets friluftstiltak er avgjørende for folkehelse, bolyst og livskvalitet, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp). 

Do, klopper og hengekøyepark

– Hverdagsfriluftsliv og tilgang på møteplasser i nærmiljøet har vist seg ekstra viktig gjennom korona-pandemien. I lys av dette gir vi blant annet midler til åtte gapahuker, flere bålplasser og to spennende hengekøyeparker, sistnevnte i Nord-Troms, forteller Eriksen Balto (Sp).

Fylkesrådet bidrar i tillegg til nærmere to kilometer klopper, tre friluftstoaletter, turorienteringskart, broer, benker, skilt og infotavler. Flere turveger og infrastrukturtiltak skal i 2021 opprustes og tilgjengeliggjøres for flere brukergrupper, blant annet for rullestolbrukere.

Satsing på sti- og løypeplaner

Fylkeskommunen koordinerer et nasjonalt prosjekt med mål om at kommunene utarbeider planer for friluftslivets ferdselsårer. Dette vil bidra til mer målrettet tilrettelegging. Fylkets fem friluftsråd får tilskudd for å gjennomføre arbeidet sammen med sine medlemskommuner og berørte aktører. Salangen kommune er i ferd med å ferdigstille sin plan, og Hammerfest kommune har nylig meldt ønske om oppstart.

– Vi har behov for å oppdatere det offentlige kartgrunnlaget og en helhetlig tilnærming til hvor vi tilrettelegger. Sti- og løypeplaner bidrar til å velge rett sti på rett sted. En bevisst planlegging for å ivareta natur- og kulturverdier, kanalisering av ferdsel og å sikre trygg nærturtilgang fra alle bo- og skoleområder er viktige besøksforvaltningsgrep framover, avslutter fylkesråd Eriksen Balto (Sp).

Info om tilskuddsordningene

Fylkeskommunen fordeler egne midler til friluftsliv og forvalter tilskuddsmidler på vegne av Miljødirektoratet. Midler fra Miljødirektoratet utgjorde ca. 2,6 millioner og fylkeskommunens midler ca. 1,6 millioner (38 % av totalfordelingen).

Tilskudd til friluftsaktivitet – 1,74 mill. Se hvem som har fått tilskudd her (PDF, 206 kB)

Tilskudd til friluftslivets ferdselsårer – 1,03 mill. Se hvem som har fått tilskudd her (PDF, 135 kB)

Tilskudd til fysisk tilrettelegging for friluftsliv – 1,44 mill. Se hvem som har fått tilskudd her (PDF, 156 kB)

Til toppen