500 000,- til «Læring i friluft»

Lærere og elver har en undervisningstime ute på ski i sola.  - Klikk for stort bildeMattetimen kan like godt gjennomføres med ski på beina, som inne i et klasserom. Foto: Midtre Hålogaland friluftsråd. Fylkesrådet har bevilget 500 000,- til satsningen «Læring i friluft». Ordningen legger opp til mer og bedre uteundervisning i skolene i Troms og Finnmark. 

– Alle elever skal få mulighet til en aktiv og spennende skolehverdag med naturen som klasserom, og «Læring i friluft» er en systematisk satsing for å oppnå dette, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Fylkesråden har nettopp fordelt tilskudd til fylkets fem friluftsråd for prosjektet «Læring i friluft». Sammen med grunnskolene jobber friluftsrådene for økt kvalitet på uteundervisningen gjennom hele året med forankring i læreplanen. Frivillige lag og foreninger bidrar også med verdifull kunnskap.

Å flytte deler av skolehverdagen ut i frisk luft styrker trivsel, læringsmiljø og fysisk aktivitet. Norsktimen kan gjennomføres i «Trollskogen» og mattetimen med ski på beina.

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp)

Alle de drøyt 200 grunnskolene i fylket har tilbud om å delta i et gratis, lærende nettverk ledet av friluftsrådene. Lærerne får en møteplass for erfaringsutveksling, inspirasjon og kompetanseheving. Nettverkssamlinger, kurs og kartlegging av skolens læresteder utgjør grunnstammen i satsingen. Per i dag er over 70 skoler formelt med i nettverket i fylket.

– Fagfornyelsen har større fokus på tverrfaglighet, livsmestring og bærekraftig utvikling, noe som sammenfaller godt med metodene i læring i friluft. Det siste årets korona-situasjon har for alvor understreket viktigheten av attraktive nærmiljø for skolene og gode undervisningsopplegg i det fri, avslutter fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Fordeling 2021

  • Finnmark friluftsråd: kr. 110 000
  • Nord-Troms friluftsråd: kr. 75 000
  • Ishavskysten friluftsråd: kr. 135 000
  • Midt-Troms friluftsråd: kr. 90 000
  • Midtre Hålogaland friluftsråd: kr. 90 000

«Læring i friluft» er en landsomfattende satsing fra Friluftsrådenes landsforbund. Prosjektet «Læring i friluft i Troms og Finnmark» er et samarbeid mellom fylkeskommunene, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms og Finnmark.

Til toppen