Mer penger til idretten i Troms og Finnmark

Fylkesrådet har tildelt nærmere 6,5 millioner kroner til idrettsformål.

Støtter lokale friluftsaktiviteter

Fylkesrådet har tildelt 1 975 000 kroner til friluftslivsaktiviteter i Troms og Finnmark. Gjennom tildelingene støttes lokale lavterskeltiltak i hele fylket.

Friluftsrådene og FNF tildeles driftstilskudd

Ca. 1,3 millioner kroner bevilges av fylkesrådet til drift av fylkets fem friluftsråd og Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms.

Nærmiljøet tilrettelegges for friluftsliv

Gapahuker, skilt og klopper er noen av tiltakene fylkesrådet støtter med 1,35 millioner.

Til toppen