Årets folkehelse - og oppvekstprofiler er publisert

Folkehelseinstituttet publiserte denne uken årets folkehelse- og oppvekstprofiler for fylker, kommuner og bydeler. 

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens lovpålagte arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, og kan være nyttig for alle som jobber med folkehelse. 

Tema for årets folkehelseprofiler er bomiljø.

Tema for oppvekstprofilene er barn og unges vei gjennom pandemien: Hva har vi lært? 

Les Profilene på Folkehelseinstituttets hjemmesider

Til toppen