Børge Jentoftsen fikk tilgjengelighetsprisen

Jentoftsen har i en årrekker jobbet aktivt med tilrettelegging, tilgjengelighet og universell utforming i området fra Kvæfjord til Tromsø. 

Mann i rullestol mottar pris, foto. - Klikk for stort bilde Troms og Finnmark fylkeskommune

Tilgjengelighetsprisen ble utdelt under fylkestingets samling i Tromsø, og består av et diplom, 10 000,- og kunstverket «Vår beste dag» av Toril Bonsaksen. 

Det er Fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser som avgjør hvem av de nominerte som til slutt tildeles prisen.

I sin begrunnelse skriver de følgende om årets prisvinner:

Børge Jentoftsen jobber aktivt med å skape forståelse for alle menneskers behov for tilgang til offentlige, kulturelle, private bygg og i et reiseliv på sjø, på land og i luften.

Om tilgjengelighetsprisen 

Foto av en fugleskulptur i sølvaktig metall. Foto.  - Klikk for stort bildeBørge Jentoftsen mottar kunstverket "Vår beste dag" av kunstner Toril Bonsaksen som en del av tilgjengelighetsprisen 2022.

Målet med tilgjengelighetsprisen er å øke kompetansen om universell utforming blant befolkningen i fylket. Prisen skal bidra til å øke oppmerksomheten rundt arbeidet med universell utforming, både i media og i samfunnet for øvrig.

Tilgjengelighetsprisen tildeles en enkeltperson, organisasjon, bedrift eller kommune som har gjort en særlig innsats for å fremme universell utforming av samfunnet eller på annen måte arbeidet utover det vanlige for å bedre tilgjengeligheten for alle i sitt lokalmiljø eller fylke. 

Les mer om Fylkeskommunal råd for personer med funksjonsnedsettelse her

Til toppen