Deler ut 6,6 millioner til idrettsformål

Fylkesrådet gir tilskudd til idretten for å sikre større mangfold og inkludering for alle.

Fylkesrådet deler ut midler til Troms og Finnmark idrettskrets, Barents Sportskomité Norge, Samenes idrettsforbund- Norge (Sámi Valáštallan Lihttu) og Fylkeslekene for utviklingshemmede i Bardu kommune.

Idrett for alle

Person smiler. Samisk og kvensk flagg synlig. Foto - Klikk for stort bildeFylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp). Troms og Finnmark fylkeskommune

Tilskuddene til idrettsformål skal blant annet tilrettelegge for et større mangfold i idretten, samarbeid på tvers av nasjoner og ivaretakelse av samiske tradisjoner og inkludering av alle.

Mottakerne av tilskudd til idrettsformål representerer bredden på tilbud vi har i vårt fylke og jeg gleder meg til å se mangfoldet av aktiviteter som disse midlene vil bidra til, sier fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp).

Inkluderingstiltak i idretten

Troms og Finnmark idrettskrets mottar i overkant av 6 millioner kroner i driftstilskudd for å sikre gode rammebetingelser for idretten i hele regionen.

Idrettskretsen jobber blant annet med inkluderingstiltak med mål om å øke mangfoldet i idretten og redusere økonomiske barrierer for deltakelse.

– Troms og Finnmark idrettskrets gjør en viktig jobb for idretten i fylket. Fokus på inkludering i idretten er svært viktig fremover sier Wærnes.

Mangfold i idretten

Ung jente konkurrerer i lassokasting - Klikk for stort bildeDistriktsmesterskap i lassokasting i Hætta i 2017. Charles Petterson

Barents Sportskomité Norge er et samarbeidsprosjekt i Barentsregionen som består av samarbeidslandene Norge, Sverige og Finland. Barents Sportskomité er arrangører for Barents Games 2023 i Bodø og det er ventet totalt 766 deltakere i årets Barents Games fra de 3 deltakerlandene.

Samenes Idrettsforbund Norge (Sámi Valáštallan Lihttu) opprettholder og videreutvikler samiske idrettsaktiviteter hvor hovedmålgruppen er barn og ungdom 6-19 år. 

Fylkeslekene for utviklingshemmede skal avholdes i Bardu kommune 25.-27. august 2023.

Stipender

Fylkesråden har satt av Kr 90 000 til inntil seks idrettsstipender i 2023. Retningslinjer samt søknadsfrist lyses ut høsten 2023.

Til toppen