Friluftslivssamling 11. november 2020

Bilde av sola som går ned - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Eivind Høstmark Borge Hvordan ivareta hverdagsfriluftsliv gjennom pandemi og mørketid? Dette var tema når 90 deltakere i Troms og Finnmark møttes digitalt onsdag 11. november.

Hverdagsfriluftsliv og nærnatur har aldri vært viktigere, sa fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) da hun åpnet årets friluftslivssamling på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms og Finnmark.  

 Nå er vi midt inne i en ny bølge med spredning av covid-19, mens mørketiden er rett rundt hjørnet. Pandemiens første faser viste en nærmest eksplosiv økning i bruk av nærnaturen mange steder. Friluftsområdene fungerte som grønne tilfluktsrom og viser seg avgjørende for beredskap, folkehelse og bolyst. Å opprettholde hverdagsfriluftlivet gjennom den mørke tida blir ekstra viktig i år, understreker fylkesråden.  

Samlingen belyste hvordan koronapandemien har påvirket våre friluftslivsvaner og hvordan man kan tilrettelegge for friluftsliv i en slik tid. Konkrete tiltak og omstillingsevne blant både frivillighet og forvaltning ble synligjort. Løypepreparering, vinterturkassetrim og fresing av turveier ble trukket fram som tilretteleggingseksempler i vinterhalvåret. Eidevannet Vel presenterte, til stor inspirasjon for forsamlingen, hvordan de har etablert et helårs friluftslivsområde i nærmiljøet på Skjervøy.  

I tradisjon tro ble «Friluftslivets ildsjel pris i Troms» delt ut. Årets pris gikk til Mari Kiil for sin solide og lange innsats for Reinrosa 4H i Nordreisa. Hun ble overrasket og rørt når hun mottok prisen fra friluftsrådene og FNF i Troms via skjerm hjemme i stua.  

Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) er imponert over den fantastiske innsatsen lag og foreninger legger ned for friluftslivet i hele fylket.  

Jeg ønsker å gratulere Mari Kill, samt takke alle som bidrar til friluftslivsopplevelser i fylket. Årets samling viser et bredt spekter av ildsjeler, organisasjoner, kommuner, friluftsråd, verneområdeforvaltere og mange flere som alle har en avgjørende rolle, sier Anne Toril Eriksen Balto. 

Jeg ønsker alle mange fine hverdagsturer i tiden som kommer og en trivelig advents- og mørketid, avslutter hun. 

Nedenfor følger presentasjonene fra samlingen:

Anne_Toril_Eriksen_Balto_-_TFFK_-_Velkommen[1] (PDF, 460 kB)

Christine_Myrseth_-_FNF_Troms_-_Barrierer,_behov_og_bekledning[1] (PDF, 2 MB)

Deltakerliste_Friluftslivssamling_11.11.2020[1] (PDF, 396 kB)

Henrik_Romsaas_-_Tromsø_kommune_-_Da_ferdselstellerene_gikk_amok[1] (PDF, 6 MB)

Hugo_Tingvoll_-_Finnmark_og_Nord-Troms_friluftsråd_-_Julesprek_og_turgåing_i_vinterhalvåret[1] (PDF, 6 MB)

Jostein_Fløgstad_og_Emil_Bjørnå_-_TFFK_-_Tilskuddsordninger_Friluftsliv_2020[1] (PDF, 2 MB)

Juli-Anne_Staven_-_TFFK_-_Avslutning[1] (PDF, 3 MB)

Tove_Amundsen_Fuglem_-_Midt-Troms_friluftsråd_-_Fleksibilitet_og_fokus[1] (PDF, 2 MB)

Trygve_Sunde_Kolderup_-_DNT_-_Viruseffekten_2020[1] (PDF, 7 MB)

Per-Erik Bjørnstad - Alta kommune - Skiløyper som aktivitetsarena (PDF, 11 MB)

Friluftslivets ildsjelpris for Troms 2020 - Tale (PDF, 331 kB)

Dagfinn Thomassen - Eidevannet Vel - Hverdagsfriluftsliv i Mørketid (PDF, 5 MB)

Til toppen