Løft for læring i friluft

Læresituasjon på ski. En kvinne med ski på bena studerer noen røde lapper som ligger på bakken. - Klikk for stort bilde 850 000 kroner til mer og bedre uteundervisning i skolene i Troms.

Uteskole er mer aktuelt enn aldri før. Å flytte deler av skolehverdagen under åpen himmel styrker trivsel, læringsmiljø og fysisk aktivitet, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Fylkesråden har nettopp fordelt tilskudd til fire friluftsråd for prosjektet «Læring i friluft». Sammen med grunnskolene jobber friluftsrådene for økt kvalitet på uteundervisningen gjennom alle årstider med forankring i læreplanen.

Prosjektet er et samarbeid mellom friluftsrådene, FNF Troms og Troms og Finnmark fylkeskommune.

 Det finnes 126 grunnskoler fra 1.-10. trinn i Troms. Alle elever skal få mulighet til en aktiv og spennende skolehverdag med naturen som klasserom, og «læring i friluft» er en systematisk satsing for å oppnå dette, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (SP).

Alle skoler tilbys deltakelse i et gratis, lærende nettverk ledet av friluftsrådene. Det innebærer nettverkssamlinger, kurs og kartlegging av skolens læresteder i nærmiljøet. Fagfelt som matematikk og engelsk kan bli en naturlig del av fjæreturen, og norsktimen kan gjennomføres med ski på beina.

Prosjektet bygger på erfaringsutveksling og støtter opp om Stortingets mål om en times fysisk aktivitet hver dag i grunnskolen.

Bredt samarbeid

Prosjektet utløser stort engasjement og bredt samarbeid på tvers av det offentlige og private. Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge har støttet prosjektet med kroner 500 000, og Gjensidigestiftelsen og Friluftsrådenes Landsforbund er blant de andre hovedbidragsyterne. De frivillige organisasjonene har også en sentral rolle gjennom kompetansebygging og lokalkjente ildsjeler.

 Fagfornyelsen i 2020 har større fokus på tverrfaglighet, folkehelse og livsmestring, noe som sammenfaller perfekt med metodene i læring i friluft. Sammen gir vi elevene et friskt løft i en spesiell tid, avslutter fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (SP).

Fordeling 2020

  • Nord-Troms friluftsråd: kr. 125 000
  • Ishavskysten friluftsråd: kr. 300 000
  • Midt-Troms friluftsråd: kr. 150 000
  • Midtre Hålogaland friluftsråd: kr. 275 000

(Kr. 500 000 kommer gjennom tilskudd fra Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge og kr. 350 000 fra Troms og Finnmark fylkeskommune)

Prosjekt «Læring i friluft» ble igangsatt før sammenslåingen av Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Dermed er det i 2020 kun tildelinger i Troms.

Til toppen