Mer penger til idretten i Troms og Finnmark

Anne Toril Eriksen Balto ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeAnne Toril Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for plan, økonomi og kultur. Foto: Lars Åke Andersen. Fylkesrådet har tildelt nærmere 6,5 millioner kroner til idrettsformål.

Midlene fordeler seg mellom Troms og Finnmark idrettskrets, Bardu kommune, Barents Sportskomite Norge og Samenes Idrettsforbund-Norge.

Vi er i en tid hvor idretten står på vent på grunn av en preget koronasituasjon. Det er derfor gledelig å kunne meddele en hyggelig bevilgningssak som dette til gode og viktige idrettsformål, når samfunnet gradvis normaliseres igjen, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Sikrer gode rammebetingelser

Troms og Finnmark fylkeskommune har et godt og aktivt samarbeid med  idrettskretsen i regionen vår, som er vårt fellesorgan for all idrett i fylket. Troms og Finnmark idrettskretsen mottar i overkant av 6 millioner kroner i driftstilskudd for å sikre gode rammebetingelser for idretten i hele regionen.

I tiden som kommer er vi helt avhengig av å ha et godt samarbeid og en tett dialog med idrettskretsen, understreker fylkesråden.

Idrett for alle

Bardu kommune vil motta kr 80 000 i støtte til å arrangere fylkesleker for mennesker med nedsatt funksjonshemming i perioden 28.-30. august 2020 i Bardu

Fylkeslekene i Bardu er et viktig arrangement å støtte opp under, fordi dette arrangementet er for mange et av årets høydepunkter, sier fylkesråden.

Videre vil Barents Sportskomite Norge motta kr 200 000 i driftsstøtte til arbeidet med idrett i Barentsregionen. Arbeidet er et samarbeid mellom idrettsorganisasjonene i Norge, Sverige, Finland og Russland for ungdom i alderen 15-25 år.

 Alt arbeidet som legges ned og det gode folk-til-folk samarbeidet på tvers av landegrensene er beundringsverdig. Jeg gleder meg til Barents Summer Games 2021 i Tromsø og Barents Winter Games 2022 i Alta, uttaler fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Samenes Idrettsforbund-Norge (SVL-N) mottar kr 23 000 i driftsstøtte til arbeidet med samisk idrett i regionen. SVL-N arbeider for å fremme samisk idrett gjennom samiske tradisjoner, kulturelt samkvem og kameratskap.

Idretten har hatt, og har fortsatt en sentral plass i den samiske samfunnet. Tilskuddet skal bidra til at Samenes Idrettsforbund-Norge kan utvikle et godt idrettstilbud på bredde- og toppnivå, konstaterer fylkesråd Balto (Sp).

Stipender

Fylkesrådet har satt av kr 90 000 til inntil seks idrettsstipender i 2020.

Retningslinjer og søknadsfrist kunngjøres nærmere sommeren, avslutter fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp).  

Til toppen