Millioner til folkehelsearbeid

Anne Toril Eriksen Balto ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for plan, økonomi og kultur/fylkesrådets nestleder, Anne Toril Eriksen Balto (Sp). Foto: Lars Åke Andersen. Fylkesrådet har fordelt 9,45 millioner til utvikling av folkehelsetiltak for barn og unge, samt frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsmidlene på vegne av Helsedirektoratet og koordinerer utviklingsarbeidet i kommunene.

– Folkehelsearbeidet som gjøres ute i kommunene har vært spesielt viktig under koronapandemien som har rammet oss, hvor mange har opplevd et år med betydelig redusert livskvalitet, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).  

Under pandemien har barn og ungdom blitt definert som en utsatt gruppe, men også unge i overgangen til voksenlivet og eldre som er mye alene. Regjeringens ekspertgruppe som har kartlagt livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19 pandemien har anbefalte en rekke tiltak på både kommune og lokalsamfunnsnivå og individnivå.

– Kommuner som satser på å utvikle tiltak for befolkningens psykiske helse, livskvalitet og forebygging av rusmiddelbruk gjør en viktig og riktig prioritering, påpeker Anne Toril Eriksen Balto (Sp). 

Program for folkehelsearbeid i kommunene

Fylkesrådet har tildelt i alt 8 millioner kroner til tiltaksutvikling innen Program for folkehelsearbeid i kommunen i Troms og Finnmark.

– Jeg er glad for at så mange kommuner i vår region ser betydningen av helsefremmende tiltak. Det nasjonale folkehelseprogrammet har et langsiktig perspektiv, noe som er viktig for å sikre god implementering av de ulike tiltakene. Det blir spennende å følge med på hvilke resultater folkehelseprogrammet kan vise til over tid, sier fylkesråd Eriksen Balto (Sp).

Disse kommunene mottar midler over Program for folkehelsearbeid:

Programkommune

Innvilget tilskudd 2021

Lyngen

1 000 000

Senja

1 000 000

Harstad/Tjeldsund

1 000 000

Tromsø

1 000 000

Hammerfest/Kvalsund

600 000

Alta

600 000

Sør-Varanger

600 000

Kautokeino

600 000

Tana

600 000

Måsøy

600 000

Porsanger

600 000

Satsing på frisklivs frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Fylkesrådet har fordelt 1,45 millioner kroner i tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud.

– Behovet for slike tiltak har blitt tydeligere under pandemien. En økt satsing på frisklivs- og mestringstilbud  med en tydeligere vektlegging av psykisk helse og mestring er et av flere tiltak som ekspertgruppen anbefaler, forteller Eriksen Balto (Sp).

Midlene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud bidrar til å løfte det helsefremmende og forebyggende arbeidet innenfor helse- og omsorgstjenesten i kommunene. At brukere av frisklivssentralen lærer å mestre livet med sykdom er godt dokumentert. 

Disse kommunene mottar tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud:

Kommune

Innvilget tilskudd 2021

Nesseby

50 000

Nordkapp

170 000

Tana

150 000

Hasvik

50 000

Bardu

145 000

Harstad

205 000

Ibestad

60 000

Kvæfjord

120 000

Lyngen

130 000

Nordreisa

70 000

Salangen

70 000

Skjervøy

80 000

Tjeldsund

120 000

Tromsø

90 000

Til toppen