Nå kan du søke midler til friluftslivtiltak

Utsikt fra Aunfjellet med fjell og fjord i horisonten - Klikk for stort bildeUtsikt fra Aunfjellet i Harstad. Foto: Anne Steigen/Troms og Finnmark fylkeskommuneEn rekke tilskudd til friluftsliv- og vilttiltak som TFFK forvalter, har søknadsfrist i januar eller februar.

Tilskudd til tiltak som gjelder friluftsliv og vilttiltak:

Søknadsfrist i januar for spillemidler

Vi minner også om at kommunenes frist for å sende inn søknader om spillemidler til fylkeskommunen er 15. januar 2022. 

Les mer om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Hvert år fordeler fylkeskommunen spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemidlene skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet - både egenorganisert aktivitet og frivillig, medlemsbasert idrett. 

Vi oppfordrer til å dele informasjon om aktuelle tilskuddsordninger til relevante aktører og på egnede digitale plattformer.

Til toppen