Seks kommuner får et bedre ungdomstilbud

I høst settes folkehelseprosjektet «Fokus på møteplasser i Troms» i gang. Med en støtte på 2,7 millioner kroner fra Troms Holding skal ungdomstilbudet i seks kommuner styrkes.

Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp), ser frem til prosjektet og er glad for at flere ungdommer i Troms nå får et mer tilgengelig tilbud.

Kvinne med langt hår står foran stort grøntområde og smiler til kamera. - Klikk for stort bildeFylkesråd for næring, plan, kultur og miljø Marlene Berntsen Bråthen (Sp) Sunniva Tønsberg Gaski

– Dette er et kjempebra prosjekt rettet mot ungdom. Det å skape en trygg ramme rundt møteplasser for unge, er svært viktig. De aktuelle kommunene har valgt å gi prosjektet et noe ulikt innhold og ramme. Men både sikring av egne transportløsninger for barn og unge ved arrangementer og ansettelse av egne møteplassledere for derigjennom å sikre et utvidet aktivitetstilbud, er gode tiltak innenfor det som er sentrale intensjoner med prosjektet, sier fylkesråd Marlene Berntsen Bråthen (Sp).  Vi heier på kommunene som har engasjert seg for å sikre trygge og gode møteplasser for barn og unge, sier fylkesråd Marlene Berntsen Bråthen (Sp).

Dette skal gjøres

Kommunene Kåfjord, Tjeldsund, Salangen og Målselv skal etablere egne transportløsninger til og fra arrangementer for barn og unge.

Ibestad, Salangen, Skjervøy og Tjeldsund kommune skal utvide aktivitetstilbud til ungdom ved hjelp av å ansette en egen møteplassleder.

Vi heier på kommunene som har engasjert seg for å sikre trygge og gode møteplasser for barn og unge.

Fylkesråd Marlene Berntsen Bråthen (Sp).

Målet er at tilbudene til ungdommen skal være realisert tidlig i 2024 og prosjektet varer fram til sommeren 2025.

Til toppen