Skal styrke tilbudet innen psykisk helse

Profilbilde av Ronald Wærnes - Klikk for stort bildeFylkesråd Ronald Wærnes (Sp) er glad for at flere kommuner i Troms og Finnmark nå kan starte arbeidet med å etablere Frisklivssentraler. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK 15 kommuner mottar til sammen 1,6 millioner kroner i tilskudd til å enten etablere, eller utvikle sine kommunale frisklivs, lærings- og mestringstilbud.

– Det er dessverre sånn at ikke alle i vårt store fylke har tilgang på en Frisklivssentral, men vårt fokus ligger på å stadig utvide og utvikle dette viktige tilbudet for å nå ut til flere målgrupper, uttaler fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp).

Frisklivssentralene spiller en sentral rolle i kommunenes arbeid med helsefremmende og forebyggende arbeid innen helse- og omsorgstjenesten, herunder arbeid med psykisk helse.

– Flere folkehelseoversikter viser at vi har større utfordringer med psykisk uhelse i nord enn ellers i landet. At flere kommuner nå kan opprette nye tilbud med fokus på psykisk helse er ikke bare nødvendig for folkehelsen generelt, men også etterlengtet av de potensielle brukerne spesielt, avslutter fylkesråd Wærnes (Sp). 

Det er totalt fem kommuner i Finnmark og ti kommuner i Troms som nå er tildelt ferske midler til å enten etablere, eller videreutvikle sine tilbud til befolkningen.

Disse kommunene mottar støtte i 2022

Tilskudd friskliv, læring- og mestringstilbud 2022
Kommune Innvilget tilskudd
Nesseby 80 000,-
Hasvik 50 000,-
Alta 190 000,-
Nordkapp 115 000,-
Tana 115 000,-
Harstad 180 000,-
Kvæfjord 115 000,-
Lyngen 117 000,-
Nordreisa 108 000,-
Salangen 67 000,-
Skjervøy 85 000,-
Tromsø 205 000,-
Kvænangen 19 000,-
Sørreisa 108 000,-
Storfjord 46 000,-
Til toppen