Støtte til lokale friluftsaktiviteter

Fylkesrådet har tildelt 1 900 000,- til friluftslivsaktiviteter i Troms og Finnmark. Gjennom tildelingene støttes lokale lavterskeltiltak i hele fylket.

Ett barn og en voksen med ryggsekker går på linje oppover en slak fjellrygg med blå himmel og mektige fjelltopper med snøflekker i bakgrunnen. - Klikk for stort bilde Eivind Høstmark Borge

Det gis i år tilskudd til flere aktiviteter knyttet til høstningsbasert friluftsliv som sopp- og bærsanking, krabbe- og havfisketurer, samt aktiviteter knyttet til hvordan ta vare på naturens ressurser.

Fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes i grønn genser og mørk skjorte i naturomgivelser utenfor fylkeshuset i Vadsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp) Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– Dette er tradisjoner og kunnskap som gir glede på tvers av generasjoner, og som er viktig å ta vare på, både fra et miljømessig og friluftslivsperspektiv, uttaler fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp).

Totalt fikk fylkeskommunen inn 68 søknader, hvorav 56 fikk innvilget tilskudd.

Fylkesråd Wærnes (Sp) er glad for at såpass mange ønsker å skape mangfoldige friluftsaktivitet for en rekke grupper både lokalt og regionalt.

– De frivillige lag og foreningene, samt friluftsrådene viser år etter år at de planlegger og gjennomfører gode tiltak som når ut til mange, dette er svært viktig arbeid som gjøres, avslutter fylkesråd for kultur og økonomi Ronald Wærnes (Sp).

Disse tiltakene er innvilget støtte i 2023

Troms

Tilskudd til friluftsliv 2023 Troms
Søker Tiltaksnavn Tildeling
4H Troms Friluftsaktivitet i 4H Klubbene 10 000
Bardu kommune Villmarkscamp for ungdom 20 000
Bardu kommune Folkehelse og friluftsliv 48 000
Bardu kommune Naturlos og turinformasjonskart 35 000
Fontenehuset Harstad Friluft i felleskap 40 000
Forum for Natur og friluftsliv Troms Friluftslivets Uke 2023 60 000
Forum for Natur og friluftsliv Troms Friluftslivets ildsjelpris for Troms 2023 5 000
Gratangen Jeger- og Fiskerforening Isfiskeskole 4 000
Gratangen Jeger- og Fiskerforening Fakkeltog, nyttårsaften 1 000
Harstad Turlag Friluftsaktivitet for utviklingshemmede 40 000
Harstad Turlag Barnas Turlag Harstad 50 000
Havørn UIL Aktivitet og trivsel i friluft 10 000
Havørn UIL Bli med ut - på vinteraktiviteter i Senjahopen 16 000
Ishavskysten Friluftsråd Telltur:Hverdagsfriluftsliv hele året 30 000
Midtre Hålogaland Friluftsråd Bli med ut - Integreringstiltak 69 604
Midtre Hålogaland Friluftsråd Friskliv i Friluft 45 000
Midtre Hålogaland Friluftsråd Camp for utviklingshemmede 15 100
Midtre Hålogaland Friluftsråd Friluftsskole Sør-Troms, Troms og Finnmark 145 000
Midtre Hålogaland Friluftsråd Ungdomscamp Sør-Troms, Troms og Finnmark 60 000
NFU Senja lokallag Friluftsleir for personer med nedsatt funksjonsevne 26 600
Troms Turlag 5 turer med Turbo 110 000
Troms Turlag Barske ungdomsglæder 30 000
Nord-Troms friluftsråd Ut i NORD, JuleSPREK og Ut & Plukk 50 000
Nord-Troms friluftsråd På tur med ordføreren, friluftsuka og helseturer 40 000
Nord-Troms Turlag Spiselige ville vekster 2 000
Nord-Troms Turlag Soppkurs 6 000
Norges Jeger og Fiskerforbund Troms NJFF Troms Kvinnekonferanse 15 000
NOVA Turlag UT PÅ TUR 2023 15 000
Skøelv Idretts- og Grendelag St Hans Feiring 5 000
Skøelv Idretts- og Grendelag Friluftsaktiviteter i Skardalen 7 000
Soløy Idrettsgruppe Skilek - aktivitetsdag 5 000
Stiftelsen Crux Kunsten å gå pilegrim - en reise innover og utover 95 000
Stiftelsen Westgaard Museum Steiurmarsj 6 000
Torsken Turgruppe Lavterskeltrim ute hele året. Solsnufeiring 14 000
Ungdomslaget Liv Vonheim Lyst heila natta - Senja Barnefestival 2023 15 000

Finnmark

Tilskudd til friluftsliv 2023 Finnmark
Søker Tiltaksnavn Tildeling
Suolovuopmi Grendelag Naturens kjøleskap og apotek 60 000
FNF Finnmark Friluftslivets uke 2023 25 000
FNF Finnmark Friluftslivets Ildsjelpris 2023 5 000
Berlevåg turnforening Friluftsliv, helse og trivsel i Berlevåg 30 000
Stiftelsen Stabbursnes naturhus og museum Til topps i Porsanger 25 000
Vadsø seilforening Maritime friluftslivsaktiviteter 20 000
Alta og omegn revmatikerforening Grilling på stranda 10 000
4H Finnmark Friluftsliv gjennom 4H året 75 000
Idrettslaget Forsøk Skiskole 39 500
Norsk fosterhjemsforening Finnmark Ungdomssamlinger og aktivitetsdager lokalt 30 000
Porsanger og omegn sopp- og nyttevekstforening Høsting og kartlegging av naturen 2023 20 000
Finnmark friluftsråd På tur med ordføreren, friluftsuka og helseturer 120 000
Finnmark friluftsråd Perletur, VinterPerle og JuleSPREK 110 000
Alta og omegn turlag Sopp- og sanketur i nærområdet 7 000
Alta og omegn turlag Tur for barn med hest eller reinsdyr 9 000
Alta røde kors Utendørsaktivitet for ungdom 13-17 år 32 000
Finnmark friluftsråd Vill Ungdom 30 000
Nord-Varanger kystlag Havfiske/krabbesafari 45 000
Alta jeger- og fiskeforening Jakthelg for damer 30 500
Alta jeger- og fiskeforening Jegerskyting 10 000
Alta jeger- og fiskeforening Mat fra naturen 18 000
Til toppen