Støtter lokale friluftsaktiviteter

Anne Toril Eriksen Balto i kofte. - Klikk for stort bildeFylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp). Foto: Lars Åke Andersen. Fylkesrådet har tildelt 1 975 000 kroner til friluftslivsaktiviteter i Troms og Finnmark. Gjennom tildelingene støttes lokale lavterskeltiltak i hele fylket.

Se fordelingen av tilskuddene her (PDF, 127 kB)

Midlene bidrar til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Dette er en populær tilskuddsordning og fylkeskommunen mottok til sammen 110 søknader fra frivillige lag og foreninger, samt interkommunale friluftsråd på større og mindre tiltak.

75 søknader er imøtekommet med hele eller deler av søknadsbeløpet. 

Her er noen eksempler på tiltak som har fått støtte:

  • 4H Troms får til sammen 120 000 kroner i tilskudd fordelt på ulike aktiviteter, leir og kurs.
  • FNF-Troms får til sammen 85 000 kroner til ulike tiltak, blant annet til Friluftslivets uke 2020.
  • Troms Turlag får til sammen 265 000 kroner fordelt på seks ulike tiltak, blant annet til ulike barne- og ungdomsaktiviteter.
  • Finnmark friluftsråd får til sammen 300 000 kroner til friluftsliv for barn og unge, samt til grupper med særskilt behov.
  • 4H Finnmark får til sammen 90 000 kroner til ulike friluftsaktiviteter.
  • Norges jeger- og fiskerforbund Finnmark får 75 000 kr til isfiskedager og villmarksleir

Midlene er gitt over Klima- og miljødepartementets budsjett, og fylkeskommunen forvalter tilskuddsordningen på vegne av Miljødirektoratet.

Til toppen