Styrker folkehelsesatsinga i Finnmark

Fylkesrådet fordeler over tre millioner kroner til folkehelsesatsing i Finnmark.

To mennesker sitter i terrenget i en vik. Bildet er tatt på sommerstid. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: to unge mennesker på tur i Ranvika, Bugøyfjorden i Sør-Varanger. Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

– Med dette får tolv finnmarkskommuner økonomisk støtte og veiledning til et svært viktig arbeid i kommunen sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

12 kommuner i Finnmark er nå med i det nasjonale programmet for «Tiltaksutvikling innen program for folkehelse i kommunene». Programsatsinga er et tiårig løp, der alle forvaltningsnivå er involvert i et betydelig arbeid for å gjennomføre tiltak og prosjekter rettet mot barn og unge.

En kvinne prater engasjert og gestikulerer med hendene. Hun sitter ved et bord. Bildet er tatt inne. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap). Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK

Psykisk helse

Programmet skal bidra til å innlemme psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet.

– Det er betydelig arbeid som gjøres i regi av kommunene og kompetansemiljø, sier fylkesrådslederen.

Hun legger til at det er flott av flere kommuner kobles på arbeidet. Gamvik og Vadsø er nå med i prosjektet, fra 2023.

Fordelinga på kommunene

Slik er fordelinga på kommunene i Finnmark som får midler (inkl. tidligere tildelinger):

 • Alta kr. 820.000
 • Hammerfest kr. 877.000
 • Tana kr. 428.000
 • Kautokeino kr. 1.244.000
 • Lebesby kr. 750.000
 • Måsøy kr. 675.000
 • Porsanger kr. 835.000
 • Båtsfjord kr. 800.000
 • Nesseby kr. 400.000
 • Vardø kr. 860.000
 • Gamvik kr. 400.000
 • Vadsø kr. 600.000

Selvmordsforebygging

I tillegg skal det brukes kr. 1,8 mill. på disse tiltakene:

 • Samarbeid med Vivat selvmordsforebygging til alle kommuner i Finnmark: kr. 1.000.000
 • Fysiske samlinger for programkommunene og kompetansemiljøene x 2: kr. 500.000
 • Utvikling av kunnskapsbaserte tiltak for å fremme barn og unges livskvalitet, psykisk helse og rusforebyggende arbeid i kommunene. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med kompetansemiljøene og mellom aktører innen blant annet skole, barnehage, fritidssektoren, helsetjenesten, politi og frivillig sektor: kr. 300.000

Fakta om tiltaksprogrammet

Målet med tiltaksprogrammet er å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningas helse og livskvalitet. Programmet skal fremme lokalt rusforebyggende arbeid og bidra til å innlemme psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Videre skal tilskuddsordninga bidra til:

• Utvikling av kunnskapsbaserte lokale tiltak, arbeidsmåter og verktøy for å fremme barn og unges livskvalitet og psykiske helse og rusforebyggende arbeid i kommunene.

• Samarbeid mellom aktører innen blant annet skole og barnehage, fritidssektoren, helsetjenesten, politiet og frivillig sektor. Finnmark kom med som programfylke i 2018 og fordeler midler for femte året til kommunene i Finnmark. Helsedirektoratet har innvilget et tilskudd på inntil kr. 6.801.846 til Finnmark i 2023 etter søknad fra fylkeskommunen.

Les saken fra fylkesrådet her

Til toppen