Program for folkehelsearbeid i kommunene

smilende U\ungdom i bowlinghallen - Klikk for stort bildeDeltakere i Lyngen kommune

Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven.

Fokus er psykiske helse, livskvalitet og rusforebygging. Barn og unge 0-24 år er prioritert målgruppe, og utviklingsarbeidet skal skje på universelle arenaer.

Programmet er et samarbeid mellom KS, Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Troms som programfylke

Folkehelseprogrammet i Troms skal støtte opp om målet for folkehelsearbeidet i regionen: «Trygge og inkluderende oppvekst- og levekår skal bidra til god helse og utjevning av sosiale helseforskjeller»

Hovedmål og delmål for programarbeidet i Troms 

Helsedirektoratet: Program for folkehelsearbeid i kommunene

Les vår brosjyre her (PDF, 10 MB)

Finnmark som programfylke

Hovedmål for folkehelseprogrammet i Finnmark: «I løpet programperioden 2018 - 2027 skal barn og unge i Finnmark få bedre livskvalitet og psykiske helseproblemer hos barn og unge skal reduseres».

Her er overordnet mål for tiltaksutvikling i Finnmark 

Helsedirektoratet: Program for folkehelsearbeid i kommunene

Les vår brosjyre her (PDF, 3 MB)

Til toppen