Nærmiljøprosjektet

I perioden 2015-2018 deltok fire finnmarkskommuner i Nærmiljøprosjektet i regi av Helsedirektoratet. Se rapportene her.

I prosjektet ble det undersøkt hvilke faktorer som påvirker trivsel og livskvalitet, og hvilke tiltak som kan bidra til å fremme folkehelsa. I alt åtte fylker og 41 kommuner deltok i det treårige prosjektet, deriblant fire kommuner finnmarkskommuner. 

Se rapportene fra de fire kommunene under:

Båtsfjord kommune

Måsøy kommune

Sør-Varanger kommune

Tana kommune

Se også:

Hovedrapport fra Helsedirektoratet

Til toppen