Friluftsliv

Troms og Finnmark byr på mangfoldige friluftsmuligheter som fremmer helse og trivsel gjennom hele året.

Fylkeskommunen har hovedansvaret for å ivareta friluftsinteressene i regionen. Målet er at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet. 

Vi har følgende oppgaver innen friluftsliv:

  • Bidra til å opprettholde allemannsretten.
  • Ivareta friluftsinteressene i regional og kommunal planlegging
  • Veilede, bygge kompetanse og stimulere til friluftsliv
  • Ivareta og utvikle friluftslivsarealer
  • Forvalte de statlig sikrede friluftslivsområdene
  • Forvalte tilskuddsordninger innen friluftsliv

Friluftslivsprosjekter

Til toppen