Frivillighetens år 2022I 2022 er det Frivillighetens år. Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og det skal være et flomlys på frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i Norge. 

Målsettingene for året er å bidra til økt deltakelse og mangfold, øke kunnskapen og å synliggjøre frivillig sektors viktige bidrag til samfunnet.

Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for planlegging og overordnet gjennomføring av Frivillighetens år 2022.

Det skal gjennomføres en rekke signalarrangementer gjennom hele året, fra nord til sør, både fysisk og digitalt.  

Se alle signalarrangementene her

Regional åpning i januar

Den nasjonale offisielle åpningsdagen er på FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember 2022. Da vil det være en offisiell markering blant annet i Oslo. Troms og Finnmarks åpningsdag var 18. januar 2022. Les mer om det her.

Vi håper så mange kommuner og frivillige i fylket som mulig har lyst og mulig til å markere denne dagen – enten digitalt eller gjennom fysiske markeringer.

Forslag til slike markeringer kan for eksempel være utstillinger på de lokale bibliotekene eller rådhusene, digitale hilsener fra ordførere/kommunestyret og lignende på sosiale medier, stand på torget, arrangementer på frivillighetssentraler og så videre.

Troms og Finnmark fylkeskommune skal selvsagt være med å feire frivilligheten! 

Forslag til aktiviteter og markeringer 

  • Utstilling på eget bibliotek eller rådhus over frivillige lag og foreninger? (speiderdrakt, røde kors utstyr, korpsinstrumenter, ornitologens kikkert osv.) 
  • Inviter gjerne frivillige organisasjoner til kommunestyremøter, komitémøter o.l. gjennom hele året, hvor frivilligheten kan introdusere seg og fortelle om sine formål og aktiviteter. 
  • Bli kjent med frivilligheten - lag eller oppdater oversikt over frivillige lag og foreninger i kommune 
  • Bli med på Strandryddeuka og Friluftslivets uke som begge er signalarrangementer under FÅ 2022

 

Til toppen