Aktuelt Internasjonalt

Nordnorsk ungdomsengasjement vekket interesse

Under konferansen Arctic Circle i Reykjavik 14. oktober møtte unge voksne fra Troms og Finnmark regionale politikere og ledere for å diskutere ungdomsmedvirkning i Arktis. Resultatet ble et panel som vekket interesse blant det internasjonale publikum.

Solberg-regjeringen kutter i internasjonalt samarbeid i nord

– Solberg-regjeringens forslag til kutt på totalt 36 millioner kroner i de såkalte Interreg-midlene, svekker Norges nordområdepolitikk, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Sett av datoen

23. juni inviterer arbeidsgruppen for Kolarctic 2021-2027 regionale interessenter og programpartnere til å komme med innspill på satsnings- og tiltaksområdene for det kommende programmet.

Høring på miljøkonsekvensene av Kolarctic CBC programmet

Frist for å svare på høringen om miljøkonsekvensene av Kolarctic CBC programmet 2021 – 2027 (Strategic Environmental Assessment - SEA) er 15. juni 2021.

Høring på Interreg Aurora-programmet

Høringswebinar blir arrangert den 6. mai kl. 13.00 – 15.00. Høringsfristen er 20. mai 2021. 

Fotokonkurranse! Discover Barents 2020

Illustrasjonsfoto    Konkurransen er åpen fram   til 19. mars 2021

NORA - Utlysning til prosjektmidler

NORA lyser ut nye prosjektmidler. Søknadsfrist er 8. mars 2021.

Webinar om Horisont Europa

Troms og Finnmark fylkeskommune, Forskningsrådet og Innovasjon Norge Arktis inviterer aktører i Troms og Finnmark å delta på webinar Regional lansering av Horisont Europa.

Bli med på webinar

Sammen med Nordland fylkeskommune inviterer vi til webinar om Interreg-programmene Kolarctic, Nordlig Periferi og Arktis (NPA), Interreg Aurora og delområde Sápmi.

Kolarctic: Vil du påvirke tematikken for neste programperiode (2021-2027)?

Kolarcitc inviterer deg til å komme med dine innspill om programmet som skal styrke regionen vår fra 2021 til 2027.

Til toppen