4000 ubesatte stillinger i Troms og Finnmark: – Problematisk

En gruppe mennesker står oppstilt til et bilde. Alle smiler. Det er vinter. - Klikk for stort bildeNordområdeforum samlet i Karasjok 16. november. Forumet ble avholdt i Sametinget sine lokaler. Sunniva Tønsberg Gaski  – Nå i november er det 4000 ubesatte stillinger i Troms og Finnmark. Det er problematisk, og det må det gjøres noe med, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Han legger til at vi sakte vil dø ut dersom ikke tilflyttingen øker.

– Det må bo folk i distriktene som må ha meningsfulle hverdager for å opprettholde suverenitetshevdelsen i regionen, slik som myndighetene ønsker, sier han.

Regionalt nordområdeforum er nettopp den arenaen hvor regionene i Nord-Norge samles for å kunne stå sammen om innspill til nasjonale myndigheter om samfunnsutviklingen i nord.

To ganger i året møtes Statssekretærene fra Utenriksdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Næring- og fiskeridepartementet Sametingspresidenten og fylkesrådslederne fra Nordland, Troms og Finnmark for å diskutere saker og problemstillinger som er særlig relevant for utviklingen i nord. Regionalt nordområdeforum er en møteplass for dialog og felles forståelse av spørsmål som er særlig relevante for utviklingen i nord. Denne dialogen skal styrke arbeidet med å videreutvikle nordområdepolitikken, og bidra til sterkere regionalt eierskap til arbeidet.

Troms og Finnmark er første stopp for fersk statssekretær

– Vi trenger innspill fra regionene til utformingen av ny nordområdepolitikk, sa statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) fra Utenriksdepartementet da han deltok på møte i Regionalt nordområdeforum i Karasjok mandag.

Vad Petersson legger til at dette er hans første tur som statssekretær og signaliserer den nye regjeringens satsing på Nordområdene.

På agendaen i Karasjok er regjeringens nye nordområdepolitikk og samfunnsutviklingen i nord, grensehinder i Sápmi, nasjonale kutt i interregionale midler og EUs taksonomi.

Forsterker tiltakssonen

Statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) fra KMD varsler en gjennomgang av tiltakssonen. Personrettede tiltak skal gjennomgås og nye skal prøves ut. Statssekretæren vil også se på helt nye tiltak som kan iverksettes.

Her ser vi en kvinne i grønn dressjakke. Hun står ved et møtebord, det er mange mennesker rundt henne. Hun prater engasjert. - Klikk for stort bildeStatssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kjersti Bjørnstad (Ap) under Nordområdeforum 2021 i Karasjok. Sunniva Tønsberg Gaski Undersøkelser viser at sysselsettingen øker i de områdene hvor tiltak har blitt satt inn. I tiltakssonen har også folketallet økt sammenliknet med andre sammenliknbare områder. Effektive personrettede som vil får fart på tilflyttingen er blant annet økt skattelette, økt barnetrygd og nedskriving av studielån, eller tilskudd til boligkjøp.

Statssekretær Bjørnstad melder også om en ny boligmelding med Husbanken som virkemiddel og ny distriktsmelding og forsikrer om at det er arbeid der forumet skal involveres.

– Det må også komme noe konkret ut av dette møtet. Jeg er enig i statssekretær Vad Petersson i UD som sier at de formelle samarbeidsarenaene må fylles med innhold, poengterer Mo.

Norge overtar formannskap neste år

I 2022 har Norge formannskap i Nordisk ministerråd. Rådet finansierer Grensekontorene i nord. Tjenesten disse kontorene utøver og utøvde under pandemien viste hvor viktig og nyttig de er.

– I en årrekke har Grensetjenesten fått strammere økonomiske rammer, selv i en tid hvor vi jobber for økt fleksibilitet og mobilitet i arbeidslivet, gjennom studier og på privaten, forklarer Mo.

Nordområdesatsingen er ikke bare Barentssamarbeidet som har fått på plass en etterlengtet finansieringsordning for prosjektarbeid. 

– Den nye regjeringen kan ikke være noe dårligere, så jeg oppfordrer Norge under sitt formannskap i Nordisk ministerråd ta initiativ til finansieringsordning det nordiske samarbeidet i Nordkalottrådet, avslutter fylkesrådsleder Mo.

Man ser ryggen til fire mennesker i dress. De går langs en hall. Det er mange lys i taket og interiøret er kledd i treverk. - Klikk for stort bildeNordområdeforumet på Sametinget i Karasjok 15. november. Sunniva Tønsberg Gaski  

Til toppen