EU må gi gode forutsetninger for næringslivet i nord

Bildecollage av fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo og Thmas Norvoll. - Klikk for stort bildeFylkesrådslederne Bjørn Inge Mo (Ap) og Thomas Norvoll (Ap) mener den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften må videreføres. Foto: TFFK/NFK  – Den regionalt differensierte arbeidsgiveravgiften (RDA) er et av de viktigste tiltakene for sysselsetting og bosetting i Nord-Norge, og må videreføres. Det mener fylkesrådslederne i de to nordligste fylkene.

De leverer sammen et klart høringssvar til EU om at det vil være katastrofalt å fjerne denne muligheten.

– Når EU nå tar en gjennomgang av retningslinjene sine på området er det helt avgjørende for Nord-Norge at ordningen videreføres, sier Bjørn Inge Mo (Ap), fylkesrådsleder i Troms og Finnmark.

Han påpeker at ordningen årlig utgjør avgiftslettelser på omkring 14 milliarder kroner, og er helt avgjørende for at bedrifter velger å etablere seg i landsdelen.

For bedrifter i distriktene gir ordningen sterkt reduserte kostnader ved ansettelser.

– Nettopp derfor er den enormt viktig for næringslivet i nord, der lange avstander og en spredt befolkning medfører utfordringer og kostnader en ikke har i mer sentrale strøk, presiserer Tomas Norvoll (Ap), fylkesrådsleder i Nordland.

Han viser til at en lavere arbeidsgiveravgift i Nord-Norge har vært helt avgjørende for både sysselsetting og bosetting i Nord-Norge.

Forskjellig avgiftsnivå

Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner har derfor sendt Europakommisjonen et høringssvar der de ber EU videreføre muligheten for RDA-ordningen i Norge. Det er Stortinget som avgjør om Norge skal ha en differensiert arbeidsgiveravgift, men forutsetningen er at EU fortsatt holder åpent for det i sitt regelverk.

I dag omfattes hele Nord-Norge av en ordning med differensiert arbeidsgiveravgift. Tiltakssonene Nord-Troms og Finnmark har ingen avgift, Bodø og Tromsø har en avgift på 7,9 % og resten av landsdelen 5,1 %. Ellers i landet er avgiften på opptil 14,1 %.

Må være rettferdig

– Med 14 milliarder kroner i verdi for oss i Nord-Norge er det helt avgjørende at EU fortsatt tillater en differensiert ordning for arbeidsgiveravgiften. Og ikke minst at ordningen er rettferdig, mener Mo.

Han og Norvoll er enige om at Nord-Norge må få videreført ordningen i alle sektorer for å sikre rettferdige konkurransevilkår.

– Vi har sett tendenser tidligere, der EU ønsker å trekke enkelte sektorer, som transport, energi og forskningsinfrastruktur, ut av ordningen. Tar en for eksempel transportbransjen i nord, så vil dette skape store merutgifter og gi dårligere konkurransevilkår for et selskap i Nord-Norge enn et selskap lokalisert i Oslo, mener Norvoll.

Ikke råd til å avvikle ordningen

– For de to fylkeskommunene har det vært viktig å understreke overfor Europakommisjonen at alle sektorer må kunne omfattes av en lavere arbeidsgiveravgift, sier Mo.

Suksesskriteriet for ordningen har nettopp vært det faktum at ordningen gjelder for alle bransjer.

– Analyser viser i tillegg at RDA har bidratt til å redusere fraflyttingen fra Nord-Norge. Det er rett og slett en ordning som vi ikke kan ta oss råd til å avvikle, og det er jeg trygg på at også EU ser, sier Norvoll.

Både han og Mo er opptatt av at også regjeringen må forstå hvor viktig ordningen er for verdiskapingen i Nord-Norge, særlig i en tid med befolkningsnedgang. De ber derfor også Regjeringen om å gjøre en jobb for å sikre den og sørge for at den virker så effektivt som mulig i hele landsdelen.

Til toppen