EU utsetter søknadsfristene

Grunnet korona-situasjonen utsetter EU de fleste av Horisont 2020 søknadsfristene med opprinnelig deadline i tidsrommet 17. mars til 15. april.

Har du problemer med å oppfylle forpliktelsene i et pågående H2020-prosjekt på grunn av virusutbruddet? Ta kontakt med prosjektkoordinator, som i sin tur kontakter Europakommisjonen.

Mer info på EUs Funding and Tenders Portal.

Til toppen