Grenseløst samarbeid for et levende Nordkalotten

Willy står framme ved podiet og holder en bok mens han snakker utover mot publikum i salen. - Klikk for stort bildeWilly Ørnebakk var vert for seminaret i fylkestingssalen – som ble arrangert av Grensetjenesten Sverige-Finland-Norge, Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordisk ministerråd, Nordkalottrådet og Storfjord kommune. Ørnebakk er tidligere fylkesrådsleder i Troms, men jobber nå i Grensetjenesten som har sitt norgeskontor i Skibotn. Victor Omma/TFFK Politikere og fagfolk fra hele Norge-Sverige-Finland markerte tiårsjubileet til Nordkalottens grensetjeneste på framtidsforum om «Den levende Nordkalotten» i Tromsø.

Samlingen på fylkeshuset i Tromsø onsdag til torsdag 14.-15 september ga anledning til å feire at det i år er ti år siden etableringen av Nordkalottens Grensetjeneste – som jobber for aktivitet og mobilitet på tvers av grensene i Norge, Sverige og Finland.

Statsråden sitter i salen og følger med framover. I bakgrunnen skimtes flere publikummere - Klikk for stort bildeAnne Beathe Tvinnereim åpnet sin tale med med å gratulere Grensetjenesten med tiårsjubileet. Syver Zachariassen/UD

Blant deltakerne var minister for nordisk samarbeid Anne Beathe Tvinnereim (Sp), Sveriges Kommerskollegiums generaldirektør Anders Ahnlid, Norges ambassadør i Finland Dag Stangnes, og Troms og Finnmarks fylkesråd Ronald Wærnes.

Se bildegalleri nederst i saken

Her diskuterte politikere og fagfolk fra alle de tre landene sine felles utfordringer og mulighetene på Nordkalotten. Grenseoverskridende næringssamarbeid og behovet for å rekruttere arbeidskraft til regionen var viktige temaer.

– Det handler om politiske tiltak for å gjøre samarbeidet på tvers enklere og gjøre livene enklere for folk som bor i nord, sier statsråden.

Finland-ambassadør Dag Stanges mener samarbeidet mellom de tre nordiske landene har blitt sterkere de siste årene, og enda viktigere nå som samarbeidet med Russland har stanset opp.

Ambassadøren sitter i salen og smiler mens han ser framover i salen. - Klikk for stort bildeStanges oppfordret folk til å løfte øynene særlig for samarbeid i retning Finland som er hans utpost. Victor Omma/TFFK

Samlingen åpnet onsdag med velkomsttale fra fylkesråd Ronald Wærnes.

– Vi må ikke la landegrensene hindre at vi finner gode løsninger på felles utfordringer. La oss heller bygge ned barrier og sammen finne veien videre for et grenseløst Nord-Norden.   

Fylkesråden snakker fra talerstolen - Klikk for stort bildeWærnes mener det er behov for enda tettere samarbeid mellom landene som følge av økt aktivitet i nord, blant annet som følge av ventet svensk-finsk medlemskap i NATO. Han er fylkesråd for økonomi og kultur og fylkesrådets nestleder. Victor Omma/TFFK Behov for arbeidskraft

– Nordkalotten er en region full av muligheter. Både i Narvik og i Skellefteå bygges det opp grønn industri som kan sysselsette over 10 000 personer. Men for at vi skal lykkes med å utnytte verdiskapingspotensialet trenger vi tilgang til arbeidskraft.

– Vi må også utnytte folkene vi allerede har på en smartere måte, sier fylkesråden og utdyper:

– Regionene i nord må legge til rette for bedre mobilitet arbeidslivet. Vi må samarbeide om tilgang til relevant kompetanse og fleksibilitet for yrkesfagarbeidere mellom landene.

Bildegalleri:

Framtidsforumet ble arrangert av Storfjord kommune, Grensetjenesten Sverige-Finland-Norge, Nordisk ministerråd, Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordkalottrådet.

 

Til toppen