Høring på miljøkonsekvensene av Kolarctic CBC programmet

En person står på toppen av et snødekt fjell og ser ut over naturen.  - Klikk for stort bildeFrist for å svare på høringen om miljøkonsekvensene av Kolarctic CBC programmet 2021 – 2027 (Strategic Environmental Assessment - SEA) er 15. juni 2021.

Kolarctic  CBC er et av EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Det overordnede målet med europeisk territorialt samarbeid er å fremme en harmonisk økonomisk, sosial, kulturell og territoriell utvikling.

Kolarctic CBC finansierer prosjekter som bidrar til utvikling og samarbeid mellom nabolandene Norge, Sverige, Finland og Russland. Programmet fremmer attraktivitet og bærekraftig økonomisk utvikling i en sårbar region med arktisk særpreg og store naturressurser.

Prosessen med å lage en ny programstrategi for programmet har kommet til det stadiet at et første utkast for neste programmeringsperiode 2021-2027 snart skal sendes ut på høring, inkludert en miljørapport som en del av det strategiske miljøet vurderingsprosess (SEA). På dette stadiet ønsker vi å høre din mening om omfanget av SEA.

For mer info besøk hjemmesiden til Kolarctic

Frist for å svare på høringen er 15.06.2021.

Til toppen