Horisont 2020: Utlysninger for forskningsprogrammet Energi har åpnet

Utlysninger i EU-programmet Horisont 2020 har åpnet. Søknadsfristene er i september 2020. 

Horisont 2020

Norske bedrifter kan søke Horisont 2020 om midler til forskning, innovasjon og kommersialisering. I tillegg til penger fra EU, får man ved deltakelse tilgang til fremragende forskningsnettverk, tilgang til infrastruktur og nye markeder. H2020 etterfølges av Horisont Europa. Les mer om Horisont-programmene her.

UiT Norges arktiske universitet har prosjektlederansvaret for 2020 for Forskningsrådets Regionale EU-nettverk. Nettverket heter Arktisk infrastruktur. Les mer om dette på UiT Norges arktiske universitet sine nettsider

Forskningsprogram Energi

Utlysninger i Horisont 2020 har åpnet. søknadsfrister er i september 2020.  Områder med utlysninger er:

  • Energy efficiency– Buildings in energy transition
  • Global leadership in renewables 
  • Smart and clean energy for consumers 
  • Smart citizen – centred  energy system 
  • Smart cities and communities 
  • Smart airports 
  • Enabling near-zero CO2 emissions from fossil fuel power plants and carbon intensive industries  
  • Joint actions/Cross cutting issues 

Les mer om utlysningene på her

Til toppen