Krig i Europa som bakteppe i Nordkalottrådet

En mann står under et stort monument i stål med to søyler. Han er alvorlig. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) foran Gjenreisningsmonumentet i Vadsø fra 1986 som skal minne om gjenreisningen etter andre verdenskrig. Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune Nordkalottrådet og fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) mener man nå må se eksisterende samarbeid i nord i nytt lys.

5. - 6. april var det møte i Nordkalottrådet i Rovaniemi, Finland.

Fakta om Nordkalottrådet

Nordkalottrådet (NKR) er et politisk samarbeidsorgan for regionale utviklingsmyndigheter i de nordlige deler av Norge, Finland og Sverige. NKR skal bidra til økonomisk, sosial og miljømessig velbalansert utvikling på Nordkalotten. I Nordkalottrådet møter den øverste politisk valgte representanten i fylkene. Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) representerer Troms og Finnmark fylke. (Kilde: Troms og Finnmark fylkeskommune)

Nordkalottrådet foreslår et felles samarbeidsprogram mellom Norge, Sverige og Finland for energi- og forsyningssikkerhet i Nord-Norden.

Les mer på Nordkalottrådet sine nettsider her.

– Vi må verne om, ta vare på og utvikle nordisk samarbeid, sier Mo.

Han representerer Troms og Finnmark fylkeskommune i Nordkalottrådet.

To dresskledde menn står å diskuterer sammen. De er innendørs. - Klikk for stort bildeJari Vilén, Finlands ambassadør for Barentssamarbeidet i diskusjon med fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) om potensielt samarbeid mellom Barentsrådet og Nordkalottrådet. Helén Johanne Andersen/Troms og Finnmark fylkeskommune – Nordkalottrådet er et av få samarbeid i Arktis hvor Russland ikke er med. Aktiviteten kan fortsette innenfor de etablerte samarbeidsformene, sier fylkesrådslederen.

– Vår region spiller en stor rolle

Under møtet var det bred enighet om at samarbeidspotensialet er stort og at man ikke bare skal trekke fram verdien av nordisk samarbeid når det er krisetid.

– I den grad man kan snakke om positive følger av krig i Europa, står vi nå overfor én felles utfordring. Det er hvordan Europa kan bli uavhengig russisk energi, og her kan også vår region spille en stor rolle, forklarer Mo.

Grønn omstilling

– Vi har bærekraftig energi. Skal vi lykkes med det grønne skiftet og følge europeiske krav om omstilling, betyr det at kritiske mineraler også må utvinnes her, forklarer fylkesrådslederen.

Tidligere i vinter møttes Nordkalottrådet for å snakke om en felles mineralstrategi for Norge, Finland og Sverige.

Nordkalotten er en av Europas rikeste områder når det gjelder forekomster av viktige mineraler for gjennomføringen av EUs grønne skifte og digital transformasjon.

Se dokumentet her: Mineralstrategi for Nord-Norge (PDF, 17 MB).

Bildet er tatt innenfra i en bil, vi kan se en vei med autovern og to rein, i motgående kjørefelt ser vi en svart BMW. Bildet er tatt om sommeren. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: rein og bilturisme utenfor Hammerfest. Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune  Mineraler fra denne regionen vil kunne bidra til å oppfylle The European Green Deal, EUs vekststrategi som skal se klima-, innovasjon og næringsutvikling i sammenheng.  Rådet har fått et veikart for mineralutvikling på Nordkalotten hvor målet er å kunne enes om en felles strategi i regionen.

Kvinner og kompetanse

Under møtet var det også enighet om at bransjen trenger kompetent arbeidskraft for å kunne gjennomføre sin del av det grønne skiftet.

– Regionene i nord er preget av fraflytting og det er kvinner som forlater regionen først. Det private næringslivet i distriktene er ofte mannsdominert, og det mangler arbeidsplasser for kvinner med høyere utdanning, forklarer han.

Inviterer nordisk samarbeidsminister til Finnmark

– Jeg vil invitere nordisk samarbeidsminister, Anne Beathe Tvinnereim (Sp), til et møte om hvordan vi strategisk skal utvikle Nord-Norden, med krig i Europa som bakteppe. Vi må se eksisterende samarbeid i nytt lys, avslutter fylkesrådslederen.

Til toppen