Ministermøte i Tromsø

Her ser vi en mann og en kvinne med hodet pekende i hver sin retning, kvinnen smiler, mannen er nøytral. I forgrunnen ser vi en kvinne bakfra. Det er folksomt. - Klikk for stort bildeFylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i foajeen på The Edge i Tromsø den 26. oktober. Sunniva Tønsberg Gaski – Barentssamarbeidet er Norges viktigste fredsprosjekt, sa Norges nye utenriksminister under møtet i Barents ministerråd i Tromsø i dag. 

Her ser vi en kvinne i en stor sal, hun sitter ved et dukkledd bord, vi ser noen vimpler i forgrunnen, norsk og islandsk. Hun ser i kameraet og smiler litt. - Klikk for stort bildeUtenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) under Barentsrådets ministermøte 26. oktober på The Edge i Tromsø. Sunniva Tønsberg Gaski Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) åpnet i dag Barentsrådet – Norge har vært vertsland siden oktober 2019. I salen satt også fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Huitfeldt var i godt selskap med utenriksministre fra landene i Barentsregionen. Blant disse var Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov. Lavrov har vært utenriksminister i nabolandet i 17 år, fra 1994 til 2004 var han Russlands ambassadør til FN.

Man kan se ett enkelt hode på en mann, og skuldrene. Vi ser mannen i dress fra siden. Omgivelsene er mørke.  - Klikk for stort bildeRusslands utenriksminister, Sergej Lavrov, på The Edge. Sunniva Tønsberg Gaski Barentssamarbeidet legger de formelle rammene for et grenseløst samarbeid. Det vises tydelig gjennom møtene disse to dagene hvor representanter, delegater, diplomater, ministre og ungdom har møttes rundt samme bord.

I dag ble Barents finansieringsmekanisme vedtatt. En ordning som vil gi helt nødvendig økonomisk stimuli til prosjektgjennomføring i regionen vår og som gir innhold til samarbeidet innenfor viktige samarbeidsområder som helse, urfolk, skog, klima og miljø, samferdsel og beredskap.

Se resten av møteagendaen her

Barents euro-arktiske råd

Barents Euro-Arctic Council (BEAC), eller Barents euro-arktiske råd, er forumet for mellomstatlig samarbeid i Barentsregionen. BEAC ble etablert i 1993 for å være en drivkraft i det nyetablerte Barentssamarbeidet og ta nye initiativ for å utvikle det.

Formannskapet roterer annethvert år mellom Norge, Finland, Russland og Sverige.

Norge overtok BEAC-formannskapet fra Sverige på den 17. BEAC-ministermøtet i Umeå, Sverige, 3. oktober 2019. Den neste lederen av BEAC er nå Finland (2021-2023). (Kilde: barentscooperation.org)

I går var det Regionråd med Barentssamarbeidet, hvor Mo åpnet og fikk tatt en kaffe med russisk guvernør:

Kjærlighet, laks og fraflytting

Huitfeldt inviterte til møte senere på dagen

Tirsdag ettermiddag hadde utenriksministeren invitert Mo og andre norske aktører og politikere i Barentsregionen.

– Nordområdene som politikkområde har stort spennvidde, både når det gjelder innenriks- og utenrikspolitikk. Suverenitetshevdelse er et svært viktig prinsipp å fremheve i nordområdepolitikken, sa fylkesrådslederen under møtet.

Mo brakte også frem det betydelige statsbudsjettkuttet i Interreg-midler.

– Det kuttes totalt 36 mill. kroner i Interreg-midler, det betyr en reduksjon på nær 30 prosent. Dette er dramatisk og vanskeliggjør den norske deltakelsen i Interreg-programmene, forklarte Mo.

Les mer: Solberg-regjeringen kutter internasjonalt samarbeid i nord

Her ser vi en mann og en kvinne fra siden. De er i en konferansesal. De ser på hverandre og ler. De har begge på seg dress. - Klikk for stort bildeMo og leder for internasjonal avdeling i fylkeskommunen, øst, Helén Johanne Andersen. Sunniva Tønsberg Gaski   

Til toppen