Møtte EU-representanter

En gruppe mennesker står oppe på Fjellheisen.  - Klikk for stort bildeMandag 21. februar møtte blant annet fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) en delegasjon EU-representanter på Fjellheisen i Tromsø. Foto: Torjus Kleiven Kandal/Nord-Norges Europakontor. – Det er helt avgjørende at Nord-Norge har et ord med i laget når man i EU diskuterer arktiske og nordområderelaterte problemstillinger. Dette var Bjørn Inge Mos (Ap) hovedbudskap til EUs representanter.

Fylkesrådsleder Mo ønsket, på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune, EU-representantene velkommen til Tromsø. I strålende vintervær fikk delegasjonen fra Brussel møte fylkeskommunen, Tromsø kommune og Arctic Frontiers oppe på Fjellheisen.

Besøket i Tromsø var en del av en lengre studietur til gruppen fra Brussel. Formålet med turen er å vise frem de faktiske forholdene i nord, overfor den delen av EU som jobber med arktiske spørsmål.

Økt aktualitet i Nord-Norge

Som følge av EØS-avtalen påvirker mye av det som skjer i Brussel forholdene i nord, blant annet når det gjelder vilkårene for næringsutvikling, kapitaltilgang og transportinfrastruktur. Med EUs store ambisjoner om klimanøytralitet, og ikke minst et økt fokus på Arktis – har de politiske prosessene i EU fått økt aktualitet i Nord-Norge.

Europakommisjonen publiserte i fjor høst sin reviderte arktiske strategi. Et strategiarbeid som har pågått under Covid-19 og derav ingen mulighet for Brussel-miljøet og faktisk besøke området de utvikler en strategi for. For mange var det første gang nord for Polarsirkelen.

– Troms og Finnmark utgjør en del av Arktis som er befolket, har velfungerende og levende samfunn, godt utbygd infrastruktur, sterke kunnskapsmiljøer og ikke minst naturressurser EU er avhengig av. Samtidig opplever vi utfordringer lange avstander, spredt befolkning og en aldrende og synkende befolkning. Dette er perspektiver EU må ha med seg, i sitt engasjement i Arktis, understreket fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) i møte med EU-delegasjonen.

Bygger kunnskap om nordområdene

Studieturen er en viktig del av det kontinuerlige arbeidet Nord-Norges Europakontor gjør i Brussel, når det gjelder å bygge kunnskap om nordområdene i Brussel og formidle nordnorske interesser og synspunkter inn til EUs institusjoner. 

Etter det to-dagers lange besøket i Tromsø, som blant annet inkluderer besøk ved KSAT, UiT, Arctic Economic Council og Tromsø Havn reiser gruppen videre til Kirkenes og Kirkenes-konferansen. Der vil blant annet presentasjon av Barentssamarbeidet stå sentralt.

Til toppen