Nordnorsk ungdomsengasjement vekket interesse

Seks personer sitter bak et bord.  - Klikk for stort bildeI panelet satt f.v. ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen (Ap), leder i Studentparlamentet ved UiT Victor Zimmer, rektor ved UiT Dag Rune Olsen, reindriftsutøver Inga Márjá Lango, nestleder i Barents Regional Youth Council Martin Gamst Johnsen og fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune Bjørn Inge Mo (Ap). Under konferansen Arctic Circle i Reykjavik 14. oktober møtte unge voksne fra Troms og Finnmark regionale politikere og ledere for å diskutere ungdomsmedvirkning i Arktis. Resultatet ble et panel som vekket interesse blant det internasjonale publikum.

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark Bjørn Inge Mo (Ap) var blant paneldeltakerne, og fokuserte i sitt åpningsinnlegg på at det å bo i nord skal være preget av bolyst. For å få lyst til å bo et sted, må de sosiale og fysiske møteplassene være til stede, forklarte han.

Vi må fasilitere for møteplasser, både mellom de som kommer fra landsdelen, og de som har valgt å flytte hit.

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap)

Unge voksne godt representert

I panelet satt også tre representanter for ungdom i regionen. Victor Zimmer representerer studentene ved Universitetet i Tromsø (UiT) som leder av studentparlamentet. Martin Gamst Johnsen er nestleder i det internasjonale ungdomsorganet Barents Regional Youth Council (BRYC). Og Inga Márjá Lango er samisk reinbonde som også deltok i ungdomspanelet til nordområdemeldingen for ungdom, som ble lansert i fjor.

For at Troms og Finnmark skal få til bærekraftig vekst i framtiden, er det viktig å beholde barn og unge i regionen samtidig som det må være attraktivt for unge tilflyttere. Det bør derfor være et mål å beholde studenter fra andre landsdeler eller land som begynner å studere på Universitetet i Tromsø (UiT), mente panelet. Ordføreren i Tromsø Gunnar Wilhelmsen, fokuserte derfor på betydningen av å få unge inn i boligmarkedet:

– De høye boligprisene og kravet til egenkapital gjør at mange ikke klarer å kjøpe seg sin første bolig mens boligprisene øker. Dette øker de sosiale forskjellene, sa Wilhelmsen i debatten.

Norske tradisjoner for ungdomsmedvirkning

I Norge er det gode tradisjoner for å involvere ungdom i beslutningsprosesser, og dette kom blant annet til syne i fjor da stortingsmeldingen «Mennesker, muligheter og norske interesser i nord» ble skrevet. Da nedsatte regjeringen et eget ungdomspanel som fikk komme med sitt eget budskap – «Ungdommens nordområdemelding».

Arrangementet i Reykjavik var en del av verdens største konferanse om Arktis, Arctic Circle Assembly. Omtrent 1400 deltakere fra hele verden møttes fra 14. til 16. oktober.

Til toppen